Rozšířená podoba úspěšné putovní výstavy Klima se mění, změň se i Ty je od 1. do 31. července 2019 vystavena ve vstupních prostorech Radnice města Ostravy na Prokešově náměstí v Ostravě.

Výstavní panely názorně a na konkrétních příkladech dokládají příčiny a dopady změny klimatu ve světě i v České republice. Ve druhé části výstava konkrétními náměty a dopručeními ukazuje, co mohou udělat lidé sami, stejně jako možnosti širších a systematických opatření, která mohou realizovat jen města či firmy samotné.

„Kromě přizpůsobení se změnám (adaptace) jde zejména o zmírňování dopadů (odborně zvané mitigace), neboli snižovaní emisí skleníkových plynů, které za změnou klimatu z velké části stojí,” uvedl Viktor Třebický z CI2, o. p. s., která výstavu připravila.

Podoba výstavy, jak ji známe z výstavních panelů a dosavadních instalací ve městech, je díky spolupráci s odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upravena pro formát výstavních tabulí v budově magistrátu. Díky tomu bylo také možné výstavu doplnit o další informace zejména o možnostech osobního zapojení lidí do ochrany klimatu a snižování osobní uhlíkové stopy, například prostřednictvím aplikací a on-line služeb jako je MojeCO2.cz nebo www.offsetujemeCO2.cz. Současně byla výstava rozšířena o několik dalších formátů A0, na nichž jsou doplněny místní informace o aktivitách Ostravy pro ochranu klimatu a adaptace na jeho změny i konkrétní informace pro občany města, jak se mohou chránit například při vlnách horkého počasí.


Výstavu připravila obecně prospěšná společnost CI2, o.p.s.