Město Ostrava pořádá mezinárodní online konferenci s názvem „CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města“, která proběhne 22. března na platformě ZOOM.

Jejím stěžejním tématem jsou nové trendy přispívající k větší odolnosti měst vůči změnám klimatu a funkce zeleně v městské krajině a její vliv na kvalitu ovzduší. Workshopy v odpolední části pak představí hlavní závěry z probíhajícího výzkumu v projektu CLAIRO.

„Jsme si vědomi toho, že funkční a dobře udržovaná zeleň je pro dnešní města extrémně důležitá a má pozitivní dopad na fyzické a psychické zdraví svých obyvatel, jsme proto rádi, že můžeme pořádat konferenci, která tomuto tématu věnuje náležitý prostor. I přes to, že se tato konference koná online, věřím, že bude přínosnou všem městům, která k výsadbě zeleně přistupují inovativně a jsou otevřena novým řešením a možnostem. Projekt CLAIRO je další příležitostí, díky níž se v Ostravě můžeme v této oblasti posunout o krok dál a budeme rádi, pokud se výsledky našeho úsilí stanou inspirací pro další města a regiony, které se také potýkají se znečištěným ovzduším.“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. 

CLAIRO (CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava) je výzkumný projekt, zaměřený na oblast kvality ovzduší. Projekt se snaží prokázat, že výsadbou vhodně zvolené zeleně v promyšlené struktuře, která je podpořená speciálním ošetřením, lze dosáhnout systematického snižování znečištění ovzduší. Ostrava, jako jediné město v České republice, na projekt získala grant z prestižního evropského programu UIA a realizuje ho s dalšími projektovými partnery. Více o projektu na https://clairo.ostrava.cz/.

Konference proběhne od 9.30–15.30 hodin na platformě ZOOM, v případě zájmu je možné se ni přihlásit pod tímto odkazem Akce proběhne v anglickém jazyce a účast na ni je bezplatná. Kompletní program konference s pozvánkou je k dispozici ZDE.