Kružberský vodovodní přiváděč, takzvaná III. větev Kružberského skupinového vodovodu, je součástí Ostravského oblastního vodovodu. Jeho správcem je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SMVAK).

K dopravě vody z úpravny v Podhradí u Vítkova (jímání povrchové vody z vodní nádrže Kružberk) slouží dva štolové přiváděče. Byly vybudovány proto, aby voda do spotřebišť mohla být dopravována gravitačně, a překonávají masiv Nízkého Jeseníku.

První, starší přiváděč vede z Podhradí do Domoradovic. Odtud vedou dvě větve ocelových trubních řadů DN 1000 mm severním směrem kolem Opavy a končí ve vodojemech Krásné Pole. Odtud je voda dál vedena třemi směry: zásobovacím řadem Krásné Pole – Poruba je dodávána do sítě Ostravy-Poruby. Dalším přivaděčem Krásné Pole – Záhumenice – Butovice lze dopravit vodu do Ostravy-Poruby nebo Bílovce, Studénky a dalších obcí v okrese Nový Jičín. Třetí řad z Krásného Pole vede směrem Doubrava – Karviná. Dodává vodu pro centrum Ostravy, Hlučínsko, Bohumín, Orlovou a zásobuje dolní tlakové pásmo v Karviné. Voda z Podhradí do Karviné urazí cestu dlouhou 72 kilometrů.

Druhý štolový přiváděč z Podhradí, který byl budovaný v osmdesátých letech minulého století, vede do Dolejších Kunčic a odtud do Bílovce a Krmelína. První část tohoto přiváděče je o profilu DN 1600 mm, což je největší profil vodovodního potrubí vybudovaný na území České republiky. Tento přiváděč zásobuje jižní část Ostravy a obce po této trase. Ve Fulneku je odbočka směrem do Hranic, kterou je dodávána pitná voda do okresu Přerov. V případě havarijního stavu v dodávce pitné vody lze celkový objem štoly 38 tisíc m3 využít jako zásobní vodojem. Trubní vedení přiváděče je dlouhé 39 kilometrů.

V roce 2002 byla bezvýkopovou technologií zahájena rekonstrukce dálkového vodovodního přiváděče, kterým se dostává voda z úpravny v Podhradí až na Ostravsko. Celý vnitřní povrch ocelového potrubí byl opatřen 12milimetrovou vrstvou speciální betonové směsi, která brání zvyšování obsahu železa v pitné vodě cestou ke spotřebiteli.