Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů). Kvalita vody ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického. V roce 2018 nebyly zaznamenány žádné mimořádné události v kvalitě vody. Oproti roku 2018 však bylo častěji zaznamenáno překročení limitu obsahu železa z 24 na 78.

Souhrn naměřených hodnot ukazatelů kvality pitné vody v roce 2018 v Ostravě

jednotka maximum průměr minimum
Teplota st. C 22,9 12,1 4,3
pH 1 8,50 7,25 0,00
Acidita mmol/l 3,96 0,20 0,00
Alkalita mmol/l 3,27 1,47 0,51
Tvrdost celková mmol/l 3,10 1,22 0,03
Železo mg/l 0,30 0,12 0,00 počet překročení 78 x ročně na 16 lokalitách (nejčastěji v lokalitě Heřmanice 12 x)
Mangan mg/l 21,675 0,541 0,000
Dusičnany mg/l 32,00 6,58 0,00
Chlór volný mg/l 14,00 0,60 0,00
Barva mg Pt/l 15,00 6,63 0,23
Zákal jZF 73,84 3,46 0,00
Vápník mg/l 97,83 38,00 3,78
Hořčík mg/l 19,25 7,14 3,63