Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů). Kvalita vody ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického. V roce 2016 nebyly zaznamenány žádné mimořádné události v kvalitě vody.

Obsah železa mimořádně překročil limit 0,20 mg.l-3 stanovený vyhláškou č. 252/2004 Sb., bez zhoršení senzorických vlastností vody, a to celkem 31 x v 10 lokalitách za rok (0 – 5 lokality odběru vzorků měsíčně). V měsíci lednu a březnu nebyl stanovený limit překročen. Nejčastěji (5 x) byl stanovený limit překročen v červnu a červenci. Nejčastěji byl stanovený limit překročen v lokalitě Heřmanice a Michálkovice (celkem 4 x za rok).

V případě obsahu manganu došlo v roce 2016 k jednomu překročení limitu 0,05 mg.l-3 stanoveného vyhláškou č. 252/2004 Sb., a to v měsíci květnu, odběrové místo Hrabová (0,053 mg.l-3).

překročení limitu
jednotka maximum minimum limit rok měsíc
Teplota st. C 21,7 12,3
pH 1 8,60 7,90 6,5 – 9,5
Acidita mmol/l 0,24 0,11
Alkalita mmol/l 0,390 1,44
Tvrdost celková mmol/l 3,36 1,28 2 – 3,5 *)
Železo mg/l 0,26 0,09 0,20 31 x (10 lokalit) 0-5 x
Mangan mg/l 0,053 0,010 0,050 1 x (1 lokalita) 0-1 x
Dusičnany mg/l 32,03 7,05 50,00
Chlór volný mg/l 0,185 0,032 0,300
Barva mg Pt/l 10,00 3,74 20,00
Zákal jZf 5,00 0,42 5,00
Vápník mg/l 122,50 40,07 min. 30 *)
Hořčík mg/l 19,25 6,50 min. 10 *)

*) platí pro vody, kde je uměle snižován obsah vápníku a hořčíku


Zdroj dat: OVAK a.s.