Pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky se uskuteční 29. ročník mezinárodní výstavy Infotherma. Součástí výstavy bude i představení dotačních titulů z programu Nová zelená úsporám.

Státní fond životního prostředí ČR se v letošním roce ujal role partnera doprovodného programu a jeho odborníci připravili sérii přednášek, na kterých postupně přiblíží možnosti standardní finanční podpory energeticky úsporných opatření z programu Nová zelená úsporám pro majitele rodinných i bytových domů. Představí i novinky v programu pro domácnosti s nižšími příjmy Nová zelená úsporám Light a možnosti zálohových dotací pro rodiny s dětmi v programu Oprav dům po babičce.

Podrobnější informace o možnostech dotační podpory efektivních renovací domů mohou zájemci o úspornější bydlení získat na společném poradenském stánku Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Odborníci jim poradí, jaké dotace jsou pro jejich dům vhodné i kde a jak o dotaci požádat. Zvláštní pozornost bude věnována programu Oprav dům po babičce, který nabízí finanční prostředky předem na komplexní zateplení budov, instalaci obnovitelných zdrojů energie, účinné systémy na hospodaření vodou a další úsporná opatření. Program umožní uskutečnit důkladnou renovaci rodinného domu i rodinám bez větších finančních rezerv.

Poradenský stánek najdete v pavilonu NA2.

Mezinárodní výstava Infotherma