Město Ostrava upraví okolí u dvou nových univerzitních staveb, které vyrostou za Divadlem Antonína Dvořáka. Dosud nevzhledné pozemky se promění v kvalitní veřejný prostor. Ten bude sloužit studentům i veřejnosti.

Stavba nových fakult Ostravské univerzity nezůstane osamocena v prostoru, město na ni naváže úpravou okolí, které umožní i další rozvoj lokality Černé louky a Nové Karolíny a tedy dotvoření urbanistické struktury širšího centra města. Město Ostrava zahajuje projektování dopravní infrastruktury celého území, s cílem efektivně propojit území, významné instituce, umožnit dostavbu území a zároveň pokračovat ve zkvalitňování veřejného prostoru centrální části města.

Jedním z důležitých míst v této lokalitě je i tzv. „levobřežní“ komunikace, která odděluje připravovaný areál Ostravské univerzity od řeky Ostravice a město na ni nechalo zpracovat architektonickou studii. Jejím autorem je Ateliér Simona za cenu 210 tisíc korun bez DPH.

Cílem studie bylo navrhnout takové její prostorové a materiálové úpravy, které povedou ke zklidnění provozu na komunikaci. Potlačena bude její dnes ryze dopravní funkce ve prospěch pěších a dojde k propojení sportovně rekreačního provozu Ostravské univerzity s životem u řeky.

Studie navrhuje šířkové úpravy komunikace, její doplnění o cyklistickou trasu a promenádu pro pěší, také prostorová zákoutí věnovaná posezení, zastavení a možnosti vnímat krásu a přírodní charakter Ostravice. Návštěvníky lokality bude vyzývat nejen k relaxaci, ale také ke sportu.

„Od navržené úpravy očekáváme zklidnění ruchu dnešní komunikace. V budoucnu by se měla proměnit na pěší promenádu a to ve chvíli, kdy bude v plné míře realizován vítězný návrh soutěže Černá louka,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Město v těchto dnech začalo pracovat na pořízení projektové dokumentace, potřebné k realizaci tohoto záměru. Předpokládaný termín dokončení je rok 2021, kdy budou také otevřeny nové fakulty Ostravské univerzity.

V souvislosti se zklidněním s řekou souběžné komunikace bude třeba rekonstruovat Pivovarskou ulici, kam se přesune dopravní zátěž. úprav se zřejmě dočká také část Smetanova náměstí, kam Pivovarská ulice ústí.