Ostravská Nová radnice ke svým nej přidá další. Největší radniční komplex v zemi bude 1. července zapsán do seznamu národních kulturních památek, nejvyšší vyhlídková věž v zemi nabídne příbytky včelstvům a záhy tedy bude oplývat i příslovečným strdím. Odbor ochrany životního prostředí ostravského magistrátu v rámci zvyšování druhové rozmanitosti ve městě a zvyšování biologické rovnováhy v opylení kulturních a planě rostoucích rostlin vypracoval projekt „medOVA radnice.“ Včelstva budou chována na ochozu nejvyšší radniční věže, který není standardně přístupný veřejnosti.

Na neveřejnou část střechy Nové radnice umístíme čtyři typizované včelí úly. Pořízení kompletního včelího vybavení zajistí pro město společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s níž jsme projekt konzultovali. O včelstva se pak tato společnost bude starat ve spolupráci se zkušenými včelaři z řad zaměstnanců města Ostravy. Tito ‚městští‘ včelaři pak mohou poskytnout případné konzultace i poradenství dalším zaměstnancům města, kteří by chtěli začít včelařit. Pokud bude projekt úspěšný, není vyloučeno rozšíření počtu úlů. Zatím je projekt definován na období dvou a půl let, ale pokud se bude včelám dařit, nic nebrání jeho pokračování,“ vysvětlil Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.

Zmíněný ekologický projekt přispěje významnou měrou v opylování kvetoucích cizosprašných rostlin ve městě, které se bez opylování neobejdou. Chovem včel na střeše Nové radnice město zároveň přispěje k udržení a rozvoji včelařského odvětví v zemi. Hlavní přínos včelstev není pouze produkce biologicky cenných a lidskému zdraví prospěšných látek, tedy medu, pylu, propolisu, mateří kašičky, včelího jedu a vosku, ale rovněž biomonitoring kvality životního prostředí a zabezpečování opylování významné části vegetace. Při přípravě projektu zaměstnanci odboru ochrany životního prostředí nejen absolvovali rozličné konzultace, ale provedli také analýzu míst pro vhodné umístění úlů. V rámci tohoto rozboru zjistili, že v okolí radnice nejsou včelstva evidována v četnějším počtu, radniční včelstva tak napomohou opylování rostlin v centru města a přilehlých Komenského sadech.

Aktuálně bude pořízeno kompletní vybavení, úly i podstavce. Náklady na realizaci projektu, který je nyní plánován do konce roku 2026 přesáhnou 210 tisíc korun bez DPH a budou financovány z prostředků Fondu životního prostředí města Ostravy. „Nicméně chov včel město podpořilo i vloni v programech dvou základních škol, které nabídly dětem včelařské kroužky a tímto praktickým způsobem ekologické výchovy vedou nejmenší k přírodě, její ochraně a možná i ukáží cestu k této prospěšné zálibě.  Letos byly finance městského fondu poskytnuty k podpoře dalšího školního projektu s názvem ‚Svět včel na Matiční.‘“ I v této škole se dozví děti informace k péči o včelstva a jejich nezanedbatelné roli v přírodě,“ dodává náměstek Aleš Boháč. Detailněji k loňským školním projektům viz https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostravske-deti-objevuji-kouzlo-vceliho-sveta.

Město, které některá média stále označují přívlastkem černé, realizuje celou řadu zelených projektů, stejně jako programů ekologických. Připomenout lze například též program Budky pro Ostravu, v jehož rámci město zajistilo instalaci 251 kusů ptačích budek tzv. sýkorníků, aby podpořilo možnost hnízdění ptáků a pomohla navýšit celkovou populaci ptactva ve městě. Budky byly v Ostravě rozmístěny do korun stromů napříč městem, zejména v zastavěnějších lokalitách, zpravidla pak v parkově upravených plochách či ve stromořadích. Pro konkrétní výběr stanoviště budky rozhodovala často blízkost keřů či keřových skupin, které jako přirozené úkryty poskytují zároveň možnost potravy ptáků. Jednotlivé budky, instalované městem, mají svá identifikační čísla a jsou zaneseny i do mapové aplikace města. Projekt je to úspěšný, obsazení budek se za poslední tři roky pohybuje okolo úctyhodných 69 procent. Projekt Budky pro Ostravu má také svou zajímavost v podobě budky, umožňující on-line přenos viz http://www.lesniskolaostrava.cz/sykornik-on-line. Jde o sýkorník se zabudovanou kamerou, který umožňuje sledování hnízdění. Budka je umístěna v areálu Lesní školy v Bělském lese.