Město vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky své příspěvkové organizace Zoologická zahrada a botanický park Ostrava. Bude dvoukolové, přihlášky do prvního kola je nutné odeslat do 26. února. Dlouholetým ředitelem zoo byl Petr Čolas, který zemřel v srpnu 2020.

„V čele naší ostravské zoo chceme mít odborníka, který naváže na skvělou práci předchozího pana ředitele, Petra Čolase. Ten dokázal zvednout renomé ostravské zoo tak, že se pod jeho vedením stala respektovanou institucí mezinárodního významu na poli biodiverzity a ochrany přírody. Na sestavení kritérií do výběrového řízení jsme spolupracovali s Unií českých a slovenských zoologických zahrad. Nový ředitel by měl nastoupit k prvnímu dubnu tohoto roku,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole komise vybere uchazeče, kteří postoupí do druhého kola, ve kterém by měli prezentovat vlastní vizi fungování a rozvoje organizace. Součástí druhého kola bude i vypracování psychologického profilu uchazečů.

Na post ředitele je požadováno vysokoškolské vzdělání s minimálně pětiletou praxí na vedoucí pozici v prostředí zoologických zahrad nebo ochrany přírody. Vyžadovány jsou vysoké znalosti v oblasti práce se zvířaty, welfare, ochrany druhů a životního prostředí. Samozřejmostí jsou manažerské, organizační, komunikační a prezentační schopnosti.

Přihlášky bude možné zasílat poštou či doručit osobně na podatelnu Magistrátu města Ostravy v termínu do 26. února do 13 hodin. Spolu s přihláškou musí uchazeči doložit životopis, svou koncepci rozvoje zoo, doklad o vzdělání a výpis z rejstříku trestů. Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce magistrátu, na webových stránkách města, Unie českých a slovenských zoo, ostravské zoo a na sociálních sítích.

Zesnulý ředitel Petr Čolas řídil ostravskou zoo 16 let, přičemž v organizaci pracoval již od roku 1990 na různých pozicích. Patřil k nejuznávanějším světovým odborníkům, který zapojil ostravskou zoo do celosvětových programů záchranného chovu zvířat. Byl propagátorem jednotné chovatelské a ochranářské strategie moderních zoologických zahrad, jejichž filozofií je ochrana druhů nejen ex situ, ale zejména in situ, tedy v místě přirozeného výskytu. V ostravské zoo prosadil modernizaci pavilonů, které nyní odpovídají nejpřísnějším světovým standardům chovu zvířat. Za jeho působení ve funkci ředitele se ostravská zoo stala jednou z největších atrakcí regionu, zařadila se jednoznačně k nejnavštěvovanějším turistickým cílům České republiky, stala se místem odpočinku i poučení pro lidi z regionu, vítaným cílem pravidelných procházek pro mnoho Ostravanů, zejména pro rodiny s dětmi.