Ostrava hledá dodavatele bikesharingu pro území statutárního města Ostrava na dvě příští léta 2023 a 2024. Do 29. července 2022 mohou podávat nabídky zájemci, zajišťující služby veřejně sdílených jízdních kol. Bikesharing je zajišťován ve všech 23 městských obvodech, kde jsou umístěny cyklostojany, určené pro odkládání kol a sloužící jak provozovateli služby sdílených kol, tak veřejnosti. Lidé do těchto cyklostojanů mohou kola umístit bez poplatků za jejich užívání. V současnosti provozuje bikesharing v Ostravě společnost Nextbike, díky podpoře města je každá zápůjčka kola do 15 minut pro uživatele zdarma.

Služba sdílených kol funguje ve městě již čtvrtým rokem a tento způsob dopravy je velmi oblíbený. V Ostravě je celoročně v provozu přes 1 000 sdílených kol umístěných v 356 stanicích. Registrovaných uživatelů v aplikaci pro půjčení kola je letos téměř 72 tisíc. V loňském roce uskutečnili 515 000 výpůjček, při kterých ujeli víc jak 717 000 kilometrů. Vzhledem k tomu, že v závěru letošního roku skončí smlouva se stávajícím provozovatelem Nextbike, je zapotřebí nalézt provozovatele této oblíbené služby i pro další léta. Z analýzy výpůjček vyplývá potřeba pokračování finanční podpory ze strany města, chceme-li udržet nebo dále rozšířit rozsah využití této služby ekologické dopravy,“ vysvětluje Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.

Základní počet stanic je pro příští dvě léta stanoven na 330, nicméně v průběhu provozu se může měnit. Příští provozovatel by měl zahájit službu v lednu roku 2023, nejpozději však k 1. březnu roku 2023, a zajistit ji do konce roku 2024. Provozovatel musí poskytnout v exponovaných měsících roku (červnu až září) minimálně 1 100 jízdních kol, na jaře a na podzim (konkrétně v březnu, dubnu, květnu a pak říjnu a listopadu) 800 kol, v zimě (od prosince do února) minimálně 400 jízdních kol.

Lidé, kteří si oblíbili možnost využití bikesharingu, se tedy v příštích dvou letech mohou těšit na zvýšení počtu jízdních kol v exponovaných měsících roku od června do září, kdy dojde o navýšení počtu kol o sto kusů. Uživatelé aplikace KODIS, jež jsou držiteli celoročního kuponu ODIS v tarifní oblasti města Ostravy a oblasti XXL, budou mít nově k využití dalších 15 minut zdarma, tedy dohromady celých 30 minut zdarma při každém využití služby.

Detailní zadávací podmínky koncese naleznou zájemci na profilu zadavatele viz – VZ0143834: Bikesharing v Ostravě – TENDER ARENA. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 9 hodin dne 29. července 2022.

V prvním roce poskytování bikesharingu společností Nextbike v Ostravě ujelo zhruba 16 tisíc uživatelů za necelých sedm měsíců provozu 130 486 kilometrů, v roce 2019 našlapalo za osm měsíců provozu bezmála 35 259 registrovaných uživatelů 521 395 kilometrů, v roce 2020 byla sdílená kola v provozu od začátku března a do konce prosince ujela 870 961 kilometrů a v loňském roce zdolali uživatelé sdílených kol víc jak 717 000 kilometrů.

V roce 2019, kdy město přispívalo na každou výpůjčku 9,5o korun včetně DPH, uhradilo za bikesharing celkem 4,127 milionu korun, v roce 2020 byl příspěvek města 8,20 korun na výpůjčku a z městského rozpočtu na sdílená kola celkem 5,47 milionu korun. Pro příští dva roky město vyčlenilo na tuto službu 13 milionů korun. Předpokládaná hodnota koncese pro bikesharing na léta 2023 až 2024 činí 19,6 milionů korun.