Pavilon evoluce v soutěži „Náš evropský projekt 2021“ můžete podpořit svým hlasem už jen do pátku 21. května.

Jde o moderní pavilon s atmosférou deštného lesa západní Afriky, kde žije více než 400 zvířat. Jsou mezi nimi savci, ptáci, plazi, nozdratí, ryby i zástupci bezobratlých.

Atmosféru podtrhuje bohatá výsadba rostlin, zurčící vodopád a jezírko o objemu 30 000 litrů.

Celá expozice je doplněna informačními panely a cedulkami. Řada interaktivních vzdělávacích prvků prezentuje evoluční souvislosti a zajímavosti o chovaných zvířatech (tvary ptačích zobáků, nafukovací ryba, vývoj hmyzu ad.).

Nosným druhem pavilonu je šimpanz hornoguinejský. V roce 2020 se zde narodilo první mládě v nově sestavené skupině. Druhým zástupcem primátů je vzácný kočkodan Dianin, jejichž skupina je jednou z nejpočetnějších na světě.