Zastupitelé města rozhodli na svém zářijovém zasedání o vydání nové obecně závazné vyhlášky, která stanoví koeficienty pro výpočet daní z nemovitých věcí. Od 1. ledna 2024 bude stanoven místní koeficient ve výši 1,7 pro území Ostravy určené pro provoz těžkého průmyslu. Výnos z této daně ve výši téměř 100 milionů korun, poputuje do pokladny města, nikoliv do pokladen městských obvodů jako zbytek vybírané daně.

Ostrava patří mezi města s největší ekologickou zátěží způsobenou těžkým průmyslem v České republice. Finanční prostředky získané vyšším zdaněním průmyslových podniků pomohou zmírnit dopady jejich činnosti v rámci celého města. Měly by směřovat do nové výsadby zeleně, čištění ulic, revitalizace parků a dalších ekologických projektů.

O případném navýšení místního koeficientu pro výpočet daní z nemovitých věcí se diskutovalo na úrovni města a jeho obvodů již delší dobu. Ostrava ho má stále na nejnižší úrovni 1. V souvislosti s aktuální ekonomickou situací, cenami energií a výši inflace bylo našim cílem nezvyšovat finanční zátěž až na výjimky u běžných vlastníků nemovitostí, i když situace městského rozpočtu je nesnadná,“ konstatovala Lucie Baránková Vilamová, náměstkyně primátora.

Přestože město přistupuje k dani z nemovitých věcí velice konzervativně, dá se s velkou pravděpodobností očekávat, že se všem majitelům nemovitostí zvednou platby o 80 procent, a to v souvislosti s tzv. konsolidačním balíčkem veřejných financí, který je aktuálně v legislativním procesu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  Ten se Ostravy dotkne i prostřednictvím snížení podílů na celostátním výběru sdílených daní, kdy bude od příštího roku snížen podíl města o částku zhruba 400 milionů korun. Jedná se o rozpočtový zásah, který je nutné řešit.

Situaci bude město řešit i úsporami na straně provozu města ve výši dvou procent z rozpočtu, nicméně za zachování kvality služeb, které město svým občanům poskytuje. Úsporná opatření nebudou mít dopad na mzdy zaměstnanců města, městských společností a příspěvkových organizací, stejně tak to nebude mít vliv na plánované investice,“ doplnil Jan Dohnal, primátor města.

Výnos daně z nemovitých věcí na území města je od roku 2013 do současnosti pořád zhruba na stejné úrovni a činní cca 241 milionů korun. Po zavedení podnikatelského koeficientu ve výši 1,7, spolu se státní 1,8krát navýšenou sazbou daní, pak bude celkový výnos představovat asi 533 milionů korun. Participací nově zůstane v městské pokladně zhruba 97 milionů korun a městským obvodům bude náležet cca 436 milionů korun.