Nová lávka a navazující komunikace pro pěší, cyklisty i bruslaře budou vybudovány podle architektonického návrhu architekta Josefa Pleskota a spojí pravý břeh řeky Ostravice s areálem národní kulturní památky Dolních Vítkovic.

Nové propojení bude pokračováním stávající cyklostezky „E“, odstraní další z aktuálních bariér v území a nabídne rychlé a bezpečné spojení centra Ostravy s dalšími obvody. Město vybralo zhotovitele, v nejbližších dnech by mělo dojít k předání stavby.

Mnohaleté úsilí příprav, jejichž počátek definuje rok 2016, nabývá konkrétních obrysů v podobě realizace stavby. Výstavba je závislá na dostupnosti materiálu, klíčová je dodávka oceli pro výrobu mostu a významnou roli hrají také dodací lhůty ocelových lan. V ideálním případě, započne-li stavba v květnu, by mohlo být hotovo do konce října letošního roku. Stavba je též koordinována s aktivitami v Dolní oblasti Vítkovic, festivaly Colours of Ostrava a Beats For Love,“ vysvětlila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Nejen Ostravané se tak mohou těšit na novou cyklostezku o délce 550 metrů, která je tvořena pomocí dvou zavěšených lávek přes železniční vlečku a řeku Ostravici. Přemostění je zavěšeno na ocelových lanech, při bočním pohledu má tvar písmene A, přičemž součástí je střední vetknutý pylon o výšce 28 metrů. S ohledem na blízkost řeky a biokoridoru bude lávka nasvětlena způsobem, který připomíná měsíční svit. Zábradlí lávky bude tvořeno nerezovou sítí, horním madlem a doplněno vodící tyčí pro nevidomé. Šířka lávky je čtyři metry. Komunikace nabídne bezpečný způsob dopravy z centra do Vítkovic a přispěje oživení této části města.

Při výběru dodavatele jsme zohlednili ekonomickou výhodnost nabídek a zároveň byl kladen důraz na odbornou kvalifikaci zájemců, kteří v rámci zadávacího řízení prokazovali zkušenost s realizacemi lávek, mostů nebo dopravních staveb,“ doplnila náměstkyně Šebestová.

Zhotovitelem nové lávky přes Ostravici bude sdružení firem FIRESTA+EXCON – Cyklopropojení DOV. Náklady na výstavbu lávky činí 95,9 milionů korun bez DPH a provedení díla je definováno v délce maximálně 26 týdnů od převzetí stavby.

Stavba vznikne dle architektonického návrhu význačného architekta Josefa Pleskota, jehož „rukopis,“ lze nalézt na řadě významných objektů ve městě. Připomenout lze proměnu industriálního areálu v Dolních Vítkovicích, multifunkční halu Gong, Bolt Tower, Svět techniky, objekt Heligonky či Zemědělské muzeum. Mimořádný přínos pro rozvoj města v oblasti architektury Ostrava ocenila udělením Ceny města Ostravy, kterou architekt Josef Pleskot převzal z rukou primátora Tomáše Macury. Slovy „Ostrava se stala městem mé profesní dospělosti a zároveň se tím proto obtiskla v mém srdci“ pak vyjádřil Josef Pleskot svůj vztah k městu v pamětní knize.