6. Ministerská konference WHO s názvem Životní prostředí a zdraví v Ostravě

V roce 2017 byla Ostrava pořadatelským městem 6. Ministerské konference WHO s názvem Životní prostředí a zdraví. Konference se zúčastnilo na 500 delegátů a pozorovatelů z 53 členských států WHO a 15 NGOs. Hlavními body jednání byly oblasti kvality ovzduší, změny klimatu, odpadů, vody, či života ve městech a jednáním prolínala dokumentace vazby mezi kvalitou ŽP a zdravím obyvatel a rolí měst a regionů v udržitelném rozvoji, především naplňování mezinárodních závazků Zdraví 2020 a Agendy 2030 (SDGs). ČR, kromě hostitelské Ostravy a MSR, reprezentovala Národní síť Zdravých měst ČR. Účastníci zhodnotili pokrok dosažený v oblasti ŽP a zdraví v evropském regionu WHO a podpisem „Ostravské deklarace“ se zavázali ke společnému postupu při jejich ochraně.