V druhém kole dotačního programu Dešťovka mají majitelé rodinných, rekreačních a bytových domů příležitost získat příspěvek až 105 tisíc korun na efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. Ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR je připraveno 340 milionů korun.

Ministerstvo životního prostředí mění podmínky programu Dešťovka a přidává do něj dalších 100 milionů korun. „Letošní extrémně suchá sezóna ukázala, že nedostatkem vody je postižena v podstatě již celá republika. Letošní srpen byl třetím nejteplejším od roku 1961, zásoby podzemních vod ubývají, podobně je na tom i povrchová voda v řekách či přehradách. Celkový roční úhrn srážek sice výrazně neklesá, ale zásadně se mění rozložení srážek v roce, kdy extrémní sucha střídají silné přívalové lijáky. Musíme proto vodu lépe využívat pro různé účely. To znamená např. akumulovat srážkovou vodu, abychom ji mohli hospodárně využít v době sucha,“ uvádí ministr Richard Brabec.

Přehled hlavních změn dotačního programu Dešťovka

  • Rozšiřuje se okruh žadatelů, kteří si mohou pořídit si dotovanou nádrž k zálivce zahrady. Jestliže se mohly dosud o dotaci ucházet domácnosti zhruba z tisícovky obcí z oblastí postižených kritickým nedostatkem pitné vody, nyní mají šanci i obyvatelé v dalších zhruba pěti tisících obcí.
  • Žádat o příspěvek na kterýkoliv ze tří podporovaných systémů budou nově moci i majitelé obytných rekreačních domů.
  • Dotaci bude možné uplatnit nejen na pořízení zcela nových nádrží, ale také na úpravu například nepoužívané jímky, do které lze následně srážkovou vodu zachytávat.
  • Žadatelé, kteří budou systém instalovat do novostavby, budou mít nově na realizaci celého projektu dva roky.
  • Zjednoduší se také forma podání žádostí a množství dokumentů k doložení podpory.

Více na: Výzva č. 12/2017: Dešťovka II