Městský obvod Poruba již delší dobu plní kritéria Mezinárodního programu Zdravých měst a místní Agendy 21 a v současné době usiluje o postup do kategorie „C“ místní Agendy 21 v rámci pravidel Národního svazu Zdravých měst ČR. Dosavadní zapojení jednoho z největších městských obvodů do programu Zdravých měst a MA21 lze považovat za pilotní test, který předchází zapojení celého statutárního města Ostravy. Tento postup byl zvolen proto, že je známo, že zapojení velkých měst do programu Zdravých měst a MA21 neprobíhá snadno (také Praha je zapojena především prostřednictvím městských částí). Tento postup byl potvrzen jednáním mezi zástupci města a ředitelem Národní sítě zdravých města ČR při příležitosti konání konference Světové zdravotnické organizace.

Tři velké městské obvody Ostrava-Jih, Mariánské hory a Poruba realizují participativní rozpočty, statutární město připravuje v následujících zavedení participativního rozpočtu pro celé statutární město. Řada plánovaných projektů, které jsou důsledkem výše uvedeného řízení města na základě schválené strategie a zapojení veřejnosti a stakeholdrů, jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách Evropského zeleného města.