Zastupitelé města na svém jednání 6. prosince vydali obecně závaznou vyhlášku č. 18/2023, která mění a doplňuje stávající vyhlášku č. 12/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města.

Tato změna umožňuje, na základě jednání s Ministerstvem životního prostředí, opět zavézt mobilní svoz vánočních stromků, který bude probíhat v termínu 2.1. – 16.2.2024 podle stanoveného harmonogramu.

Vánoční stromky mohou být odkládány před stanoveným dnem svozu vedle kontejnerových stání v blízkosti sídlištní a bytové zástavby, tedy tam, kde na těchto stanovištích stojí kontejnery o objemu 1100 litrů.

 

Harmonogram svozu vánočních stromků

ze sídlištní a bytové zástavby v týdenní intervalu od 2.1. – 16.2.2024:

Pondělí Slezská Ostrava, Muglinov, Hrušov, Heřmanice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice
Úterý Poruba, Pustkovec, Martinov, Svinov, Třebovice
Středa Ostrava-Jih (Výškovice, Bělský Les, Dubina), Hrabová
Čtvrtek Ostrava-Jih (Hrabůvka, Zábřeh)
Pátek Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Vítkovice

Obyvatelé rodinných domů nakládají s vánočními stromky jako doposud, tedy je mohou upravené na drobné kousky odložit do své nádoby na bioodpad, odložit do sběrných dvorů, případně je po jejich vyschnutí použít jako palivo.

Žádáme občany, aby vánoční stromky, kompletně odstrojené a zbavené všech plastových a kovových součástí, odkládali ke kontejnerům pouze přede dnem jejich svozu, aby nedocházelo k znečišťování veřejného prostoru jejich roznášením mimo tato místa, určená k jejich mobilnímu svozu.

Stromky budou sváženy na městskou kompostárnu a použity pro výrobu kompostu a zeminového substrátu.