Dnes skončila úprava tramvajové trati v ulici Dr. Martínka v Hrabůvce. Město Ostrava ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava postupně modernizuje tramvajové trati a zavádí nové technologie v jejich konstrukci po vzoru velkých měst západní Evropy.

Dlouhodobým cílem města a dopravního podniku je zatraktivnit hromadnou dopravu tak, aby ji lidé preferovali před používáním osobních aut. Postupná modernizace a estetizace tratí pozitivně ovlivní i okolní veřejný prostor, sníží se jejich hlučnost, zvýší se komfort přepravy, dojde k ozelenění lokality.

Kromě zmíněné tramvajové trati v ulici Dr. Martínka v Hrabůvce se  aktuálně se modernizují dva úseky v ulici Výškovické v Zábřehu a v příštím roce je naplánována kompletní oprava trati v Opavské ulici v Porubě. Opravovat se budou také úseky v ulicích Pavlovova v Zábřehu a Hlučínská v Přívoze.

„Projektový tým, který se zabývá modernizací sítě tramvajových těles, dlouho řešil otázku typologie modernizovaných tratí. Primárně jsme analyzovali varianty použití otevřeného a uzavřeného krytu tratí. V současnosti má většina tramvajových tratí otevřené svršky, které bychom rádi v zastavěném území postupně eliminovali. Otevřené svršky by měly časem zůstat jen v nezastavěném území. Způsob modernizace tratí a zakrytí jízdní dráhy budeme volit podle charakteru území. Pro frekventované lokality s velkým množstvím propojení a pohybu pěších budeme navrhovat spíše pevný povrch. Pro delší neprostupné úseky chceme využívat zatravnění, které je vhodné v lokalitách s nižším množstvím zeleně,“ řekla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Na trati v ulici Dr. Martínka, která je ve velmi dobrém technickém stavu a její aktuální životnost je minimálně deset let, se provedlo ozelenění a zároveň se testuje zatravnění i v prostoru zastávek. Lokalita se estetizovala, sníží se tak její tepelná zátěž, hluk a prašnost. Přínosem bude i vyšší retence vody a její zpětný odpar, který přispěje ke zlepšení mikroklimatu. O zakázku se ucházeli tři zájemci, nový extenzivní vegetační kryt zabudoval do stávajícího kolejového svršku v délce 691 metrů dvoukolejně její vítěz, společnost Arbor Moravia. Práce v hodnotě 9,2 milionu korun s DPH, hrazené z rozpočtu města, skončily v pátek 13. listopadu.

Na trati v ulici Dr. Martínka je extenzivní vegetační kryt tvořen z předpěstovaných rozchodníkových koberců. Použitá technologie je přitom jiná než u pilotního extenzivního vegetačního krytu z roku 2017 na Frýdlantských mostech, kde byla souvislá vegetační vrstva v délce 143 metrů ve směru k zastávce Nová Karolina vysazena do syntetického recyklátu.

Tentokrát jsou rozchodníkové koberce položeny na vrstvu speciálního substrátu, kvůli lepšímu zakořenění a následnému růstu. Směs tvoří nejméně pět druhů rozchodníků, koberec bude pestřejší a jeho vzhled variabilnější. Použité rostliny jsou nenáročné na údržbu, prakticky jedinou nutnou péčí je občasné dosazování rostlin a jejich závlaha v prvních týdnech po vysazení.

Od poloviny září se také modernizují dva na sebe navazující úseky tramvajové trati ve Výškovické ulici na Jihu mezi křižovatkami s ulicemi Svornosti a Pavlovova v celkové délce 983 metrů dvoukolejně. Jde o komplexní projekt, při kterém se rekonstruuje delší úsek a zároveň se mění i zastávky. Termín pro dokončení prací na tramvajové trati je letos v listopadu. Ve Výškovické se na rozdíl od ulice Dr. Martínka pokládá kryt s intenzivní výsadbou, trať bude osazena klasickým travním kobercem po celé délce, součástí bude umělá zálivka. Na základě výsledku veřejné zakázky práce provádí společnosti Colas a IDS Olomouc za 125,14 milionu korun včetně DPH. Až z 85 % by mohly být financovány z Operačního programu doprava.

„Větší pracnost při modernizaci tratí a vyšší finanční náklady plně vyváží jejich mnohonásobně delší životnost, prodlouží se i cyklus mezi opravami, globálně se zlepšují parametry tratí. Jejich celková modernizace umožňuje dosažení podstatně komfortnější jízdy, snížení hluku a vibrací. Na projektech, které spolu s městem realizujeme nebo chystáme k realizaci, prověřujeme funkčnost, přínosy pro zlepšení kvality životního prostředí i pro estetizaci veřejného prostoru. Porovnáním realizačních a provozních nákladů zjistíme ekonomickou výhodnost jednotlivých řešení. Výsledky pak budou použity při plánování dalšího rozvoje modernizace tramvajových tratí v Ostravě,“ uvedl ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys.

V roce 2021 se plánuje zahájení modernizace úseku v Porubě a připravovány jsou i úpravy dalších tratí v Zábřehu a v Přívoze. Přestavba trati v Porubě v ulici Opavská v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Martinovská a 17. listopadu dlouhém 1626 metrů za zhruba 200 milionů korun by měla skončit v roce 2022. Letos už proběhla na Opavské rekonstrukce trati v nezastavěném území, kde je prioritou rychlost tramvají. Proto tam zůstává otevřený kryt, který vzhledově nikoho neobtěžuje a jeho údržba je jednodušší. Příští rok se bude, již v zastavěném území, instalovat pevná jízdní dráha a převážně zatravněný povrch, který na frekventované komunikaci podtrhne její charakter bulváru.