„V pondělí 11.9.2023 od 8:00 hodin se pro širokou veřejnost otevřelo jedno z největších veřejných venkovních hřišť tohoto druhu v České republice, a to 5000 m2 velká multifunkční nadčasově sportovně relaxační plocha v areálu bývalého koupaliště v Ostravě–Radvanicích“, sděluje starosta Aleš Boháč, městský obvod Radvanice a Bartovice, a dále dodává: „Na své si zde přijdou návštěvníci všech věkových skupin – od nejmenších dětí až po dospělé. Pro děti jsou k dispozici herní prvky – lanové sestavy, houpačky, rotující kolotoče, lanové iglú, 3D kopce s mlžícími tryskami, 8 vestavěných trampolín, pump track dráhy, 28 unikátních skákacích koulí, dva nerezové tobogány a devět skluzavek, nejdelší je přes 11 m. Dospělým návštěvníkům plocha nabízí multifunkční hřiště na volejbal, fotbal i tenis a jedinečné hřiště na streetball.“

Po veřejné soutěži Ministerstva financí stavbu realizovala firma DROMOS Construction s.r.o. a poddodavatelé, z nichž významným byla firma 4Soft s.r.o. Unikátní plochu navrhla projektová kancelář Projekce Guňka ve spolupráci s berlínskou projekční kanceláří POLA. Poslední etapa výstavby desetinásobně rozšířila stávající dětskou plochu a dva spojené kopce s výškou 2,5 m a 1,6 m o rozměru 400 m2 o plochu bezmála 4 000 m2   s moderním EPDM povrchem. Ani zde nechybí atraktivní kopce, tentokrát o výšce 4 a 5 m. Hřiště je provedeno ze speciálního povrchu převážně ve světlých a tmavě modrých barvách jako jedna z posledních vzpomínek na bývalé koupaliště v kombinaci se žlutou barvou a doplněno plochami zeleně o výměře 380 m2.

„Celkové náklady stavby přesáhly 41 milionů Kč. Částku 31,9 milionů Kč se podařilo získat z dotace Ministerstva financí a částkou necelých 6,5 milionů Kč se na financování spolupodílelo Statutární město Ostrava. „Bez této podpory by ze svého rozpočtu městský obvod hřiště nedokázal zrealizovat“, upřesnil starosta Aleš Boháč.

Poslední etapa výstavby navázala na rok 2017, kdy byly zahájeny první práce na revitalizaci areálu bývalého koupaliště, včetně demolice objektů šaten a restaurace. V dalším roce byla dokončena výstavba inline dráhy kolem obvodu betonového bazénu v délce 430 metrů. V letech 2019–2020 probíhala revitalizace okolní zeleně díky jedné z největších dotací ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Po dokončení revitalizací vznikl v Ostravě další významný park o rozloze cca 80 000 m2. Slavnostní otevření první části multifunkční plochy na dně bývalého bazénu se tehdy uskutečnilo v září 2020. Po necelých dvou letech, konkrétně od 3. května 2022, byl areál pro veřejnost uzavřen z důvodu dokončení poslední etapy výstavby. Současně s touto výstavbou proběhla generální oprava mobiliáře parku.

Vše, co s otevřením a provozováním areálu souvisí, naleznete v přiloženém letáku.