Příjem žádostí ve druhé vlně kotlíkových dotací začal v úterý 5. září. Během prvního dne podalo žádosti 392 Ostravanů, což překonalo celkový počet ostravských žádostí v minulé vlně kotlíkových dotací. V celém Moravskoslezském kraji je vyčleněno na kotlíkové dotace 900 milionů korun. Tato částka pokryje požadavky 8,5 tisíce žadatelů. Dosud o dotaci požádalo pět tisíc zájemců, takže se dostane i na ty, kteří podají žádost později.  

Zatím 392 ostravských domácností požádalo o dotaci na výměnu starého kotle za nový. Součet dotací pokryje všechny náklady tak, že domácnosti nemusí nic doplácet ze svého.

Město Ostrava aktivně podporuje výměnu zastaralých kotlů na svém území s cílem snížit zátěž na životní prostředí z lokálních topenišť, zejména v zimních měsících. Ve současné druhé výzvě tzv. kotlíkových dotací nabízí obyvatelům Ostravy finanční příspěvek a přichází s dalšími aktivitami nad rámec „standardní“ kotlíkové dotace.  S příspěvkem statutárního města Ostravy mohou občané získat dotaci až 145 tisíc korun. Krajský dotační program byl vyhlášen 29. června, příjem žádostí začal 5. září 2017. Žádosti lze podávat až do prosince příštího roku anebo do vyčerpání částky 900 milionů korun.

Ostrava přispívá ze svého rozpočtu částkou až 10 000 korun všem žadatelům, kteří vlastní rodinný dům na jeho území. Příspěvek jim bude poskytnut za podmínky, že ke dni podání žádosti o dotaci nebudou dlužit městu ani jeho organizacím žádné peníze. Bezdlužnost budou prokazovat čestným prohlášením.

Na začátku prázdnin město Ostrava zprovoznilo infopoint, ve kterém magistrátní úředníci poskytují informace o zápůjčkách a příspěvku města stejně jako o celém postupu podávání žádostí. Kotlíková kancelář je otevřená i nyní dvakrát týdně v budově radnice města na Sokolské třídě. Každé pondělí od 13 do 17 hodin a ve středu v době od 9 do 15 hodin.

„Nedá se dopředu určit, kdy budou vyčerpány finanční prostředky pro druhou výzvu, ale informace v naší kotlíkové kanceláři jsme připraveni zájemcům poskytovat až do doby ukončení příjmu žádostí. Od června jsme obyvatelům města předávali podrobnosti o možnosti vyměnit starý kotel za nový různými způsoby, aby je od případné modernizace neodradil nedostatek informací. Věřím, že jsou majitelům neekologických kotlů nabízeny takové podmínky, včetně dotace a bezúročné zápůjčky pro obyvatele Ostravy, aby podali v porovnání s loňským rokem mnohem více žádostí. A že z celkového počtu dvou a půl tisíc starých kotlů jich bude v Ostravě vyměněno víc než loňských zhruba 400,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Pro obyvatele Ostravy je významnou pomocí v rámci druhé výzvy kotlíkových dotací bezúročná zápůjčka města Ostravy. Určena je pro ty žadatele, kteří si nemohou z důvodu své finanční situace dovolit vynaložit předem vysokou částku na výměnu kotle. Bezúročná zápůjčka města Ostravy je určena na překlenutí období mezi schválením dotace krajem a jejím následným vyplacením ze strany Moravskoslezského kraje.

Zápůjčky ve výši 100 % přiznané dotace jsou poskytovány jednorázově a bezúročně. Požádat si o ně může fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu na území města Ostravy. O poskytnutí zápůjček bude rozhodovat zastupitelstvo města. Žádosti bude přijímat odbor ochrany životního prostředí magistrátu města.

„Postup pro vyřízení zápůjčky je jednoduchý a osvědčil se už v jiných městech regionu. Nejen proto věřím, že bude fungovat i u nás v Ostravě. Zájemci o informace, kteří přicházeli do naší kotlíkové kanceláře, se ptali právě i na možnost bezúročné zápůjčky. O prostředky na modernizaci kotle si budou moci obyvatelé města požádat po uzavření smlouvy s krajem, nejpozději ale do dvou měsíců od uzavření smlouvy. Žadatel bude muset navíc udělit souhlas s inkasem a v případě nedodržení podmínek bude sankcionován. Při splnění jednoduchých pravidel tak budou mít k novému, modernímu a hlavně ekologickému kotli blízko i žadatelé z nízkopříjmových skupin,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Za kotlíkovou dotaci mohou obyvatelé rodinných domů vyměnit stávající ručně plněné kotle na tuhá paliva, které nesplňují požadavky 3. třídy dle EN 303-5, za nové, účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Jedná se o tyto tepelné zdroje:
– tepelné čerpadlo
– kotel pouze na biomasu (s ručním plněním i automatický)
– automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
– plynový kondenzační kotel.

Z kotlíkové dotace lze hradit tyto náklady:
– pořízení nového ekologického zdroje tepla a jeho montáž,
– stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění nebo úpravou stávajícího
– náklady na zkoušky nebo testy
– náklady na projektovou dokumentaci.

Do kotlíkové dotace nelze zahrnout náklady na zpracování žádosti.

Obyvatelé v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7500 Kč, každá výměna kotle bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou 7500 Kč. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 Kč.

Informace o druhé výzvě kotlíkových dotací město Ostrava svým obyvatelům nabídlo mimo jiné prostřednictvím letáků ve vozech MHD. Městský leták s informacemi k podání žádostí dostali majitelé rodinných domů. Skládačku s informacemi a malým dárkem dostalo do schránky pět tisíc domácností v rodinných domech v  obvodech Bartovice, Radvanice, Hošťálkovice, Hrabůvka, Krásné Pole, Martinov, Nová Bělá, Poruba a Slezská Ostrava. V pěti městských obvodech se konaly debaty k druhé výzvě kotlíkových dotací (Krásné Pole, Radvanice a Bartovice, Nová Bělá, Slezská Ostrava a Hošťálkovice). Jeden seminář se konal v budově magistrátu města. Na podporu informovanosti veřejnosti o možnostech výměny starého kotle za nový vznikl animovaný film, který vytvořily dětské ruce ve spolupráci s  dílnou QQ studia Ostrava. Jedná se o jednoduchý příběh dětí, které nechtějí, aby z komína jejich domku stoupal špinavý černý kouř.