Nábřeží Ostravice v centru města prochází postupnou proměnou. Po loni zrevitalizovaných úsecích v okolí Sýkorova mostu je aktuálně dokončená první etapa úseku mezi mostem Na Karolině a ulici Střelniční. Projekt navazuje a doplňuje projekt výstavby univerzitního kampusu na Černé louce, který má za cíl propojit jej s řekou Ostravicí.

Prosincovou kolaudací skončila realizace první etapy této stavby, která zahrnovala vybudování pěších propojení univerzity s přilehlou komunikací a revitalizací zeleně, včetně výsadby stromů a rostlin. Stavba trvala zhruba pět měsíců a dosáhla částky 22,9 mil. bez DPH.

V rámci první etapy byly vybudovány propojovací chodníky s žulovým povrchem, schodiště, nové veřejné osvětlení a provedeny sadové úpravy. Druhá etapa bude zahrnovat úpravu samotné obslužné komunikace v pěší zónu a úpravu břehu řeky.

Dominantou stavby je schodiště nad bermou řeky, které propojí univerzitní kampus s budoucí pěší zónou, která by měla být zhotovena jako finální řešení v rámci druhé etapy stavby“, řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. „Hlavním úkolem všech úprav Levobřežní je zklidnění ulice o automobilový provoz a vytvoření prostoru pro cyklisty a pěší. Komunikace ve své nové podobě nebude tvořit nebezpečnou hranici mezi sportovně rekreačním a uměleckým děním Ostravské univerzity a životem u řeky, ale propojí je. Toto je dlouhodobý cíl, kterému však musí dle požadavku policie předcházet jiné stavby či dílčí řešení, “ dodala náměstkyně Bajgarová.

Projektantem stavby byla společnost CHVÁLEK ATELIÉR s. r. o., zhotovitelem K2 stavební Moravia s. r. o. Zahájení druhé etapy stavby se předpokládá v průběhu roku 2023. Dlouhodobým cílem úprav je komfortní propojení pro pěší a cyklisty z centrální části města od Komenského sadu a Sýkorova mostu, kolem kampusu Ostravské univerzity, směrem k areálu Dolní Vítkovice.

Stávající revitalizace levého břehu Ostravice je součástí širší proměny, kterou v minulosti provázely úpravy na obou březích. První z projektů, jež přispěl k estetizaci Havlíčkova nábřeží, začal již v letech 2012/2013, kdy nábřeží ozvláštnily dvě visuté vyhlídkové galerie. První navazuje na nové parkoviště před budovou krajského soudu a druhá je v ose ulice Matiční. V dalších letech následovaly úpravy na pravém břehu (slezská strana) spočívající v obnově a instalaci zeleně spolu s mobiliářem, workoutovým hřištěm, vodáckým molem a bezbariérovým napojením od pomníku M. Sýkory (vystavění nové terasy k posezení a vyhlídce).