Na území města zasahují dvě ptačí oblasti – z jihozápadu Ptačí oblast Poodří a ze severovýchodu Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší.

Ptačí oblast Poodří

Hranice Ptačí oblasti Poodří jsou totožné s hranicemi chráněné krajinné oblasti Poodří. Předmětem ochrany v této ptačí oblasti jsou populace bukače velkého, motáka pochopa, ledňáčka říčního, kopřivky obecné a jejich biotopy.

Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší

Předmětem ochrany v Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší jsou chráněny populace bukáčka malého, ledňáčka říčního, slavíka modráčka a jejich biotopů.

 

Bližší vymezení území soustavy NATURA 2000 je k dispozici na Mapovém portálu města.