Území města Ostravy náleží k povodí Odry. Odvodňuje ho hlavní vodní tok Odra, vlévající se v Polsku do Baltského moře. Největšími přítoky Odry v Ostravě jsou Opava, Ostravice a Porubka. Dále se na území města nachází desítky drobných vodních toků. Jejich délka není přesně zmapována, ale v současnosti je evidováno bezmála 286 kilometrů vodních toků, průmyslových náhonů a odvodňovacích zařízení, z nichž je 64 kilometrů ve správě státního podniku Povodí Odry (Odra, Ostravice, Opava, Lučina, Porubka a Orlovská Stružka).

Vodní tok Pramen Ústí Plocha povodí [km2] délka toku [km] průměrný průtok [m3 . s-1]
Odra   Fidlův kopec, Oderské vrchy (633 m n. m.) do Štětínského zálivu (Baltské moře) 118 861 (7 217 v ČR)   854,0 (132,3 v ČR) 49,00 (nad Olší)
Ostravice  pramen Bílé Ostravice, severní úbočí vrchu Čarták, Moravskoslezské Beskydy (800 m n. m.) do Odry v Ostravě ř. km 14,900 827 64,0 15,50 (u ústí)
Opava  pramen Černé Opavy, vrch Orlík, Jeseníky (1040 m n. m.) do Odry v Ostravě v  ř. km 21,600 2089 122,0 17,60 (v Děhylově)
Lučina  severní úbočí Prašivé, Moravskoslezské Beskydy (580 m n. m.) do Ostravice v Ostravě v ř. km 4,650 197,1 37,3 2,39 (u ústí)
Porubka  východně od Pusté Polomi, Nízký Jeseník (434 m n. m.) do Odry v Ostravě
ř. km 23,600
66,5 18,6 0,43
Orlovská Stružka  dno nádrže Dolu Lazy v Orlové do Odry ve Vrbici v ř. km 6,400 60,7  14,1  0,32 (u jezu Rychvald)