Tramvajová trať, která by napojila 7. a 8. porubský obvod na tramvajovou sít v Ostravě, nepovede po ulici Bedřicha Nikodéma. Tramvaje by měly jezdit od Slovanu k Duze a dále k hypermarketu Globus. Tato trasa bohatě zajistí dopravní potřeby této části Poruby. Vyplynulo to ze závěrů dopravního modelu, které představil ostravský radní pro dopravu Lukáš Semerák.

Radní Lukáš Semerák představil výsledky dopravního modelu, který se zabýval dopravní obslužností v 7. a 8. porubském obvodu. „Z dopravního modelu vyplynulo, že trať vedoucí po ulici Bedřicha Nikodéma není zapotřebí, protože by nepřinesla potřebný přepravní výkon. Dopravní obslužnost lokality zajistí trať s trasou od Slovanu k Duze a ke Globusu, která bude dlouhá 2,8 kilometru,“ řekl Lukáš Semerák s tím, že město bude upřednostňovat tuto variantu. „I zde by došlo k menší úpravě. Zjistili jsme, že nebude zapotřebí devět zastávek, jak bylo původně plánováno, ale postačí šest,“ doplnil radní Semerák. To umožní rychlejší jízdu do Opavské ulice a na svinovské mosty. Dalším výrazným efektem pro obyvatele 7. a 8. obvodu je skutečnost, že se bez přestupu dostanou k fakultní nemocnici nebo na zastávku Vřesinská k letnímu koupališti.

U nákupního centra Duha vznikne menší dopravní uzel. Protože bude zajištěna přeprava cestujících na svinovské mosty, zmenší se počet autobusů, které budou k Duze jezdit. Část autobusové přepravy by převzaly ekologičtější menší autobusy na CNG nebo elektrobusy. Porubský obvod plánuje, že by vybudoval u Duhy náměstí.

Do lokality u Globusu by se mohla výhledově přestěhovat vozovna, která sídli prakticky v centru Poruby. V místě po vozovně by mohly být postaveny byty nebo občanská vybavenost.

Evropské dotace pokryjí 80 procent nákladů na vybudování tramvajové tratě.