V neděli 4. března bylo do běžného provozu v Ostravě zařazeno 10 nových trolejbusů Dopravního podniku Ostrava s bateriemi, které umožní jejich provoz na části trasy bez trolejového vedení na linkách 101 a 106. Díky těmto moderním trolejbusům bylo možno vyhovět požadavku městského obvodu Radvanice a Bartovice na prodloužení vybraných spojů linky 101 na zastávku LDN (léčebna dlouhodobě nemocných). Tyto prodloužené spoje tak v pracovní dny doplní stávající spoje linek č. 29 a 30, a zajistí tak zlepšení dopravní obsluhy této části Radvanic. Na lince 106 bude celotýdenně polovinou spojů vedena v úseku mezi zastávkami Náměstí J. Gagarina a Revírní bratrská pokladna přes zastávky Kamenec, Bazaly a Všehrdův sad. Tato úprava zajistí zlepšení spojení sídliště Kamenec, zejména s Hladnovem, Sokolskou třídou a Hlavním nádražím. Po dobu II. etapy rekonstrukce estakády Bazaly budou trasou přes Kamenec vedeny všechny spoje linky č. 106.

Dobíjení baterií trolejbusů probíhá během jízdy v provozu pod trolejovým vedením. Díky bateriím je bude možno používat také při výlukách na trolejovém vedení.