Na povrchu absorbéru je umístěna velmi odolná rostlina rozchodník, která umožňuje odpařování vody a snižuje prašnost. Absorbéry budou dále používány při dalších modernizacích tramvajových tratí.

Pilotní projekt kolejového absorbéru na Frýdlantských mostech sklízel kladné ohlasy a hned z počátku bylo je jasné, že snižuje hluk z tramvají. Do stávající koleje nejvytíženější tramvajové trati v Ostravě byly aplikovány tzv. kolejové absorbéry – zcela nová a unikátní česká technologie tlumení hluku a vibrací z kolejových vozidel. Vyrobeny jsou pouze z recyklovaných materiálů z automobilního průmyslu. A to z recyklované pryže ze starých pneumatik a z recyklovaných syntetických a technických textilií používaných v autech. Tyto bezodpadové výrobky naplňují kritéria uzavřené ekonomiky a využívají dosud nezpracovávaný technologický a průmyslový syntetický odpad. Na povrchu kolejových absorbérů je rostlina tzv. rozchodník, která má velmi dobré absorpční vlastnosti a umožňuje odpařování vody v městském prostoru. Dochází tím ke zlepšení městského klimatu, snížení prašnosti a přehřívání ulic a bulvárů.

„Z měření, které jsme nechali provést před realizací díla a při jeho předání, vyplývá, že položením kolejového absorbéru bylo dosaženo snížení hluku v rozmezí od 3,5 do 9 decibelů, řekl radní pro dopravu Lukáš Semerák. Měření proběhla standardní metodikou, měřením hladiny zvukové expozice jednotlivých projíždějících tramvají, a to v jednom měřeném profilu ve vzdálenosti 7,5 metru od osy koleje ve výšce 1,2 metru nad kolejnicí.

„Pokud se technologie osvědčí, máme vytipovaná další místa, kam chceme kolejový absorbér ve městě položit. Lidé z těchto lokalit o absorbér sami žádají. V obvodu Ostrava-Jih by to je například tramvajový úsek v blízkosti kina Luna. Zvažujeme i další místa v místech se silnou bytovou zástavbou,“ naznačil radní pro dopravu Lukáš Semerák.

Technologii odhlučnění koleje, která zmírní vibrace a ozelení danou lokalitu, je možné aplikovat jak do stávajících tramvajových tratí, tak při návrhu a stavbě nových moderních dopravních staveb. Podmínkou je, aby přes tramvajovou trať nejezdily automobily, které by mohly absorbéry poškodit.

Pilotní projekt moderní, zelené a tišší tramvajové tratě na Frýdlantských mostech směrem k zastávce Karolina je v 10měsíčním zkušebním provozu, který ověří jeho účinnost v letních i zimních měsících. Realizátorem zakázky za téměř 5,5 milionu korun bez DPH z ostravského rozpočtu je společnost Brens Europe.