Mladá litevská vědkyně Dovilė Barcytė z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity objevila nový rod řas, který popsala díky vzorku z Heřmanické haldy v Ostravě, pojmenovala ho Ostravamonas.

„Povedlo se mi izolovat zelenou bičíkatou řasu, která je fylogeneticky úzce spjatá s druhem Chlamydomonas chorostellata, jenž byl nalezen a popsán v roce 1966 v kyselé půdě na Novém Zélandu. Jako další krok v rozplétání složité taxonomické historie rodu Chlamydomonas jsme tak definovali nový rod Ostravamonas, kterým odkazujeme na Ostravu, kde byla řasa znovu objevena,“ uvedla vědkyně.

Nový rod zahrnuje tři druhy řas. Ostravamonas chlorostellata známý z Nového Zélandu a Ostravy, který obývá kyselá suchozemská stanoviště, a pak také Ostravamonas meslinii izolovaný z příkopu ve Francii a Ostravamonas tenuiincisa neznámého původu – tyto řasy byly původně součástí jiného rodu, ale díky podobným společným rysům byly zařazeny do rodu Ostravamonas.

„Pro přesnější odlišení od jiných řas využila Dovilė Barcytė s kolegy molekulární nástroje, které dokážou odhalit i mikroskopem nespatřitelné rozdíly,“ uvedl za fakultu Stanislav Janalík. Připomněl, že ostravské haldy jsou dlouhodobě vyhledávaným místem pro studium biodiverzity.

Výzkum pracovníků katedry biologie a ekologie, která patří k předním pracovištím Přírodovědecké fakulty, se zaměřuje na studium rozmanitosti a evoluce života na různých škálách – od genů přes organismy až po společenstva.

Vědkyně Dovilė Barcytė - Foto: Ostravská univerzita

Vědkyně Dovilė Barcytė: Foto Ostravská univerzita