Zeleň v obvodu není pouze okrasným prvkem. Parky a sady slouží jako místa k odpočinku, relaxaci, ke kulturním událostem, sportovní aktivitám nebo třeba k setkávání s přáteli. Nesmíme opomenout ani jejich významnou roli v rámci životního prostředí – stromy a keře poskytují útočiště ptákům a jiným živočišným druhům, zároveň výrazně zlepšují mikroklima města. Věříme, že informace o takových místech občany zajímají a proto byl spuštěn nový web, který je zaměřený na zeleň v centru – www.zelenvcentru.cz.

Dočtete se zde zajímavosti o lučních trávnících, významných krajinných prvcích či památných stromech. Nechybí zde ani praktické informace o údržbě zeleně, například o kosení trávníkových ploch či ošetřování stromů a keřů a další aktuality. Na obsahu spolupracují také kolegové z technických služeb, kteří zaštiťují údržbu veřejné zeleně v terénu.

Na webu naleznete mimo jiné kompletní seznam všech parků v obvodu včetně fotografií. Můžete se tak jednoduše rozhodnout, který park vás láká k návštěvě nejvíce. Informace o historii daného místa pak promění i běžnou procházku v neobyčejný zážitek.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zajišťuje na svém území údržbu zeleně na cca 220 ha. Informace o těchto plochách jsou předmětem častých dotazů ze strany občanů, nový web by tak pro ně měl být užitečným zdrojem informací. Je přehledný, uživatelsky přívětivý a plný zajímavého obsahu, který bude stále aktualizován.


Tisková zpráva:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu