S velkým zájmem veřejnosti se setkala beseda  „Voda: živel potřebný i nevyzpytatelný“, která se konala v Centru Pant. V pořadí již třetí beseda z cyklu Večery s vědci byla tentokrát zaměřená na vodu a klimatické změny. O tématu s veřejností diskutovali profesor Miroslav Kyncl (VŠB-TUO), docent Jan Hradecký (OU) a resortní náměstkyně Kateřina Šebestová.

Mluvčí se zabývali tématy: Jaká je role vody v krajině?, Je vysychající krajina ohrožením pro obyvatele Ostravy?, Jak jsme připraveni na změny klimatu? Na debatě zazněly informace o hospodaření s vodou, o kvalitě vody v období sucha a o tom, jak sami přírodu svým chováním ovlivňujeme.

Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová k tématu uvedla: „Volba nejvhodnějších opatření přizpůsobení se změnám klimatu a jejich zavádění v městském prostředí je stále naléhavější. Města obecně budou v souvislosti se změnami klimatických podmínek čelit řadě problémů. Přehřívání, nedostatek vody, nebo naopak epizody přívalových dešťů a jiných extrémních výkyvů v počasí významně ovlivní nároky na uspořádání prostředí v sídlech. Ostrava jako jedno z mála měst České republiky má zpracovánu Adaptační strategii na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. Nyní pracujeme na Akčním plánu a začlenění jeho výstupů do procesů města. Našim cílem je udržet Ostravu jako příjemné místo pro život.“

Další beseda z cyklu Večery s vědci, která volně navazuje na Noc vědců, se uskuteční na podzim a bude se týkat dopravy.