EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY probíhá každoročně od 16. do 22. září a je příležitostí pro města na celém světě, ale především v Evropě zviditelnit téma udržitelné dopravy, jako alternativy vůči osobní automobilové dopravě. Tato akce je pro jednotlivce příležitostí zamyslet, zda je pro ně přínosem, aby se dopravovali jinak než automobilem, například chodili pěšky nebo jezdili na kole.  Informace zveřejňované v rámci Evropského týdne mobility se zaměřují na témata, jak můžeme snížit emisi oxidu uhličitého, zlepšit kvalitu ovzduší, zlepšit své zdraví a vytvořit městské prostředí, kde se bude příjemně žít i pracovat. V roce 2017 proběhl dosud nejúspěšnější ročník EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY, do kterého se zapojilo více než 2 500 měst.

Tématem roku 2018 je multimodalita

Každý rok se EVROPSKÝTÝDENMOBILITY zaměřuje na konkrétní téma na poli udržitelné mobility. V roce 2018 je tímto tématem „multimodalita“, které podporuje využívání a kombinování různých druhů dopravy pro městské cesty, a to jak při přepravě cestujících, tak i zboží. V tomto rámci přijala iniciativa EVROPSKÝTÝDENMOBILITY výzvu k přijetí opatření s názvem „Kombinuj a jeď!“ na podporu myšlenky volby různých druhů dopravy v městských oblastech.

Využijte svůj čas naplno

Při cestě v městské hromadné dopravě může být čas využit ke čtení novin, práci s chytrým telefonem, povídání s přáteli nebo jen k relaxaci, odpočinku a poslechu hudby.

Propašujte do cestování fyzický pohyb

Cesta do práce na krátké vzdálenosti pěšky nebo na kole (do vzdálenosti 5 km) představuje 30 minut fyzického pohybu denně, který se doporučuje na podporu zdraví a udržení kondice. Studie dokazují, že lidé, kteří chodí pěšky po dobu nejméně 25 minut denně, mohou žít v průměru o tři až sedm let déle.

Šetřete peníze

Vlastnictví a používání auta stojí peníze; kalkulačky nákladů za jízdu autem jsou k dispozici online a umožňují uživatelům provádět personalizovaná hodnocení s přihlédnutím k různým parametrům.

Inteligentní kombinace ostatních režimů je často levnější: chůze je zdarma, náklady na jízdní kolo nebo měsíční jízdné na veřejnou dopravu jsou (relativně) nízké a mohou zahrnovat vše (tedy např. parkování, pojištění, pohonné hmoty atd.) a možnosti sdílené mobility jsou konkurenceschopné.

Udělejte si z města lepší místo pro život

Negativních faktorů spojených s automobily pro individuální přepravu ve městech je mnoho: znečištění životního prostředí, dopravní zácpy, využití městského prostoru, bezpečnost silničního provozu, veřejné zdraví atd. Kombinací druhů dopravy můžeme společně řešit všechny tyto problémy. To může také pro společnost představovat finanční přínos.

Odhaduje se, že náklady na dopravní zácpy v Evropské unii každoročně přijdou přibližně na 100 miliard EUR (1 % HDP EU).

Udělejte z planety znovu skvělé místo!

Městská mobilita představuje 40 % všech emisí CO2 v silniční dopravě4. Automobily pro individuální přepravu, které jsou jádrem evropských zvyklostí v rámci mobility, mají obrovský potenciál ke zlepšení a kombinace různých druhů dopravy poskytuje dostatečné možnosti pro dosažení cílů flexibility, rychlosti a pohodlí, které poskytuje individuální automobilová přeprava. Projekt BiTiBi5 například ukázal, že „v situaci, kdy by úřady a provozovatelé železnic umožnily 20 % uživatelů železnic kombinovat železniční přepravu s jízdou na kole [by EU dosáhla] snížení o 800 kt CO2, 55 tun PM a 250 tun emisí NOx.“


Zdroj informací: www.mobilityweek.eu