Ostrava prošla za poslední dvě desítky let obrovským vývojem. Z průmyslového a zaprášeného města se stala městem plným zeleně. Ostrava staví hlavně na revitalizaci veřejných prostranství a brownfieldů, moderní městské dopravě nebo na hospodaření s vodou. Dvacet procent plochy města tvoří v současné době zeleň.

„Uspět v soutěži hned napoprvé nebude lehké, dosud se to ještě nikomu nepovedlo. Přesto se ale seriózně ucházíme o titul. Kandidaturou chceme dát jasně najevo své odhodlání zlepšovat životní prostředí ve městě. Navíc získáme cenná data o 12 sledovaných oblastech, srovnání s ostatními evropskými městy i zpětnou vazbu od odborníků. Velkou inspirací pro nás byl úspěch německého Essenu, který je městem s podobnými výchozími podmínkami a problémy, jako Ostrava,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Soutěž hodnotí nejen současný stav životního prostředí, ale hlavně vývoj za posledních pět až deset let a chystaná opatření na nejbližší tři roky.

Mezi 12 hodnocenými tématy jsou: zmírnění klimatické změny, adaptace na klimatickou změnu, udržitelná městská mobilita, udržitelné využití krajiny, příroda a biodiverzita, kvalita ovzduší, hluk, odpadové hospodářství, hospodaření s vodou, zelený růst a eko-inovace, využití energií a správa a řízení životního prostředí.

„Ne v každém z témat dosahujeme nejlepších výsledků, ale například kvalita a hospodaření s vodou nebo městská doprava jsou témata, kde můžeme ukazovat tu nejlepší evropskou praxi,“ vyzdvihuje primátor.

Zdůrazňuje, že lidé v Ostravě mohou využívat nejmodernějšího odbavovacího systému MHD v České republice, což je asi jedním z aspektů, že se v minulém roce podařilo zvýšit počet cestujících MHD na 88,5 milionu. Při modernizaci MHD se město do roku 2020 zcela obejde bez dieselové trakce.

„Vyzdvihuje rovněž aktivity města v oblasti revitalizace průmyslových území, z nichž mnohá jsou přímo v centru města. Nejlepším důkazem posledních let jsou Dolní oblast Vítkovice, Karolina a Trojhalí, které patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Česku. Ve snaze proměňovat veřejná prostranství bude Ostrava i nadále pokračovat, nachystána je například investice v podobě revitalizace městských jatek, kde bude sídlit galerie současného umění, a řada dalších,“ dodává primátor Tomáš Macura.

„Ostravu je nutné posuzovat v historickém kontextu. V posledních letech došlo k výraznému zlepšení kvality životního prostředí ve městě, stále se však potýká s důsledky dlouhé průmyslové historie,“ říká náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

„Je dobré, že i když je třeba ovzduší Ostravy slabou stránkou, lze jednoduše ukázat, jak se hodnoty prašnosti za poslední léta několikanásobně zlepšily,“ připomíná náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

„Ostrava plánuje řadu aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, které ještě více přiblíží město přírodě a které budou mít kladný dopad na životní úroveň obyvatel v celé ostravské aglomeraci. Výše zmíněné projekty budeme realizovat bez ohledu na úspěch naší kandidatury,“ zakončuje primátor.

Přihlášku do soutěže město podalo 18. října 2017. V průběhu jara roku 2018 se dá předpokládat vyhlášení užšího výběru kandidátů. Vítězné město na rok 2020 vyhlásí Evropská komise nejspíše v polovině roku 2018.