Ve středu 3. dubna 2019 se již posedmé v Bělském lese v městském obvodu Ostrava-Jih sešly rodiny vysadit stromy v Sadech mladých. V atmosféře rodinné sounáležitosti a dětských úsměvů bylo zasazeno 54 nových stromů. Přihlásit se mohl každý, kdo chtěl svému dítěti, případně vnoučeti, vysadit na počest jeho příchodu na svět mladý strom a pomyslně zapustit kořeny na Jihu.

Bývalý místostarosta František Staněk, který oblíbenou tradici zavedl, předal při zahájení akce pomyslné žezlo v podobě rýče svému nástupci. Stal se jím místostarosta Otakar Šimík. „Velice rád budu podporovat pokračování výsadby Sadů mladých. Díky nim zde vznikají hojně navštěvovaná místa, kam při procházkách míří celé rodiny. Velké poděkování patří společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, bez jejichž vstřícného přístupu a zajištění výsadby by to nešlo.“

Nejoblíbenějším stromem byl dub letní

Zájemci měli na výběr ze tří druhů stromů. Zasazeno bylo 11 buků lesních, 30 dubů letních a 13 třešní ptačích. Za poplatek ve výši 800 korun obdržela rodina kromě stromku také pamětní list a sloupek s cedulkou (včetně jedné rezervní pro případ zničení či odcizení umístěné), na které je uvedeno, o jaký strom se jedná a komu a kým byl věnován.

Radnice ve výsadbách od začátku spolupracuje se společností Ostravské městské lesy a zeleň. Celý poplatek je hrazen formou daru této společnosti, která se stará nejen o zajištění všeho potřebného k výsadbě, včetně sloupku s cedulkou, ale i následnou péči. Radnice informuje, eviduje zájemce a vystavuje pamětní listy.

Informace pro zájemce o podzimní výsadbu

Zájemci o podzimní výsadbu se již mohou hlásit telefonicky na čísle 599 430 344 nebo e-mailem: sadymladych@ovajih.cz, případně písemně na adresu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to dopisem označeným heslem „Sady mladých“.


Zdroj a fotografie: Městský obvod Ostrava-Jih