Oceňovaný web zdraváova.cz má novou funkcionalitu. Nad aktualitami se nově nachází odkaz na formulář o evidenci zápachu. V letošním roce se na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy obrací lidé se stížnostmi na obtěžující zápach, který se objevuje v různých částech města. Pro jeho evidenci byl vytvořen formulář, prostřednictvím kterého mohou občané hlásit místo výskytu zápachu, jeho charakter a sílu.

Evidence bude sloužit jako podklad  pro identifikaci zdroje zápachu, případně mou být informace poskytovány jiným orgánům ochrany ovzduší.