Ostravská ZOO zažila loni poměrně rušný a úspěšný rok. Zoo navštívilo přes 537 tisíc lidí, 2. největší počet v historii. Rozrostl se také nejen počet chovaných druhů zvířat, 438 je největší počet od založení ZOO. Z pohledu rozvoje ostravské zoologické zahrady, byl dokončen klíčový projekt elektrifikace celého areálu. Závěrem roku pak organizace změnila název na Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace a na dvojnásobek byl navýšen také příspěvek ze vstupného na záchranné projekty.

Návštěvnost

Ostravskou zoo navštívilo v roce 2018 celkem 537 412 lidí. To je historicky druhá nejvyšší návštěvnost. Od té rekordní v roce 2014 se však příliš nelišila. Chybělo do ní pouhých 3 106 návštěvníků! A nejedná se jen o návštěvníky ze severu Moravy. Významnou část návštěvníků tvoří i obyvatelé dalších krajů. Ze zahraničí přijíždí návštěvníci především z Polska a v menší míře i ze Slovenska.

Biodiverzita v Zoo Ostrava

Areál ostravské ZOO neslouží jen k chovu exotických zvířat, ale je také útočištěm pro mnoho domácích druhů. Podpora zvyšování biodiverzity (či alespoň jejího udržení) a pomoc co nejširšímu spektru organismů se je jednou z klíčových a dlouhodobých aktivit ZOO. V rámci projektu zvýšení biodiverzity vytvořila ZOO domov pro nespočet našich volně žijících, často vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. Novým živočišným druhem, který začala ostravská ZOO v loňském roce chovat, je zástupce hmyzu – včely medonosné (Apis mellifera). Hlavním důvodem pro rozšíření druhové rozmanitosti o včely je především alarmující úbytek tohoto nepostradatelného a obdivuhodného hmyzu, nejen na území České republiky, ale na celém světě.

Ochrana in situ

Ostravská ZOO se aktivně zapojuje do celé řady záchranných projektů, které jsou realizovány za jejími branami, často i tisíce kilometrů daleko – v místě původního výskytu vybraných ohrožených druhů. V roce 2018 bylo díky programu Koruna ze vstupu rozděleno mezi třináct vybraných záchranných projektů 496 tisíc korun v Indonésii, ve Vietnamu, na Madagaskaru, v Senegalu, v Mexiku i v Evropě. V roce 2018 poskytla ostravská zoologická zahrada na záchranné projekty celkem 19 mláďat. Deset sov pálených a šest sýčků obecných bylo vypuštěno v České republice, dva puštíci bělaví posílili chovatelskou základnu rakouského repatriačního projektu a jeden sup hnědý byl vypuštěn v Bulharsku. Sportovní nadšenci pak pomohli vybrat na ochranu madagaskarské přírody 190 tisíc korun při akci „Běh Zoo Ostrava pro lemury“. Pokračovala rovněž spolupráce s organizací Moment Česká republika formou sbírky oblečení na podporu záchranného projektu Save Elephants.

Chovatelské úspěchy

Z pohledu chovatelství byl rok 2018 naprosto mimořádný. Bylo dosaženo rekordního počtu chovaných druhů zvířat (438 druhů) i o několik zajímavých či ohrožených druhů. Ze savců jsou to například kriticky ohrožený lemur šedohlavý (Eulemur cinereiceps) a velký australský vačnatec chovaný prozatím v zázemí klokan horský (Macropus robustus robustus), z ptáků například kriticky ohrožený sojkovec modrotemenný (Garrulax courtoisi), či papoušek, který má k ohrožení blízko, alexandr čínský (Psittacula derbiana). Po pěti letech byl obnoven chov největších ptáků světa – pštrosů dvouprstých (Struthio camelus). Dovezeny byly také tři druhy velmi ohrožených ryb rodu Xiphophorus – platu Gordonovu, platu Meyerovu a platu Couchovu – a obnovili jsme chov zvláštních ryb lezců (Periophthalmus novaeguineaensis). Z hlediska objemu a nákladů všem transportům vévodil (přibližně v půlce roku) dovoz samce slona indického (Elephas maximus) k čtyřčlennému samičímu stádu s mládětem. Doplněna byla i skupina šimpanzů hornoguinejských (Pan troglodytes verus) o nového samce z italské Zoo Ravenna.

V loňském roce se v ostravské zoologické zahradě narodilo celkem 1238 mláďat, mezi nimiž byla řada velmi zajímavých odchovů! Především bychom zmínili narození dvou mláďat damana pralesního (Dendrohyrax dorsalis). Dle prověřovaných informací se jedná o první odchov tohoto druhu na světě (v rámci institucí EAZA a WAZA). Dalšími mimořádnými odchovy jsou mláďata dvou kriticky ohrožených druhů primátů lemura Sclaterova (Eulemur flavifrons) a lemura mongoze (Eulemur mongoz). Oba druhy jsou na tom poměrně špatně i v lidské péči. Na konci roku 2018 bylo chováno v Evropě 36 jedinců lemura mongoze v 15 institucích a jen 29 jedinců lemura Sclaterova v deseti institucích. Populace stárnou a většina jedinců po sobě nezanechává žádné potomky. Proto je každé přirozeně odchované mládě vyvažováno chovatelským a ochranářským „zlatem“. Tři mláďata (samičky) přibyla v expozici safari u onagerů (Equus hemionus onager). Tím se v Ostravě vytvořilo nejpočetnější stádo těchto vzácných divokých asijských oslů v Evropě.

Mezi ptáky ční odchované mládě orla mořského (Haliaeetus albicilla). Složitost odchovu v lidské péči je daná několika faktory – orel mořský patří k nejméně často odchovávaným orlům. Velkou roli zde hraje nutnost sestavit harmonizující pár. Z 65 evropských zoologických zahrad, které chovají celkem více než 180 jedinců, se v roce 2018 podařilo orly mořské úspěšně rozmnožit pouze v pěti dalších institucích. Z dalších ptačích úspěchů jmenujme například mládě kondora královského (Sarcoramphus papa) nebo dvě mláďata velice ohroženého kardinálovce zeleného (Gubernatrix cristata).

Nové stavby

Po celý rok pokračovaly práce spojené s projektem elektrifikace celého areálu zoo. Velká investiční akce financovaná městem Ostravou modernizace technické infrastruktury byla dokončena na podzim. Bez této velmi důležité infrastrukturální akce „pod zemí“, by nebylo možné budovat další nové expozice a mnohá další zařízení nezbytná pro chod zoo. Na jaře pak bylo uvedeno do provozu nové dětské hřiště u expozice s domácími zvířaty, které vzniklo pro zpestření prohlídky i pro trénink fyzičky a zručnosti hlavně pro děti.

Téměř před dokončením je stavba pro mangusty trpasličí (Helogale parvula) a dikobrazy jihoafrické (Hystrix africaeaustralis), která se návštěvníkům otevře na jaře 2019. Dokončena byla přestavba původního půdního prostoru s výry velkými na chovatelsko-expoziční voliéru pro alexandry čínské (Psittacula derbiana). Celkem 20 těchto pestrých a čilých papoušků rozzářilo boční cestu vedoucí k Voliérám ptáků Tibetu a Číny blízko vstupu do zoo. Z menších úprav je třeba terárium pro holaspisy létavé (Holaspis guentheri), terárium pro bizarní žáby vlasatice třásnité (Trichobatrachus robustus), další terárium pro mnohonožky kamerunské (Archispirostreptus sp.) a dvě akvária pro bahníka západoafrického (Protopterus annectens) a ohrožené halančíky Amietovy (Fundulopanchax amieti) v Pavilonu evoluce. V Pavilonu Papua pak akvaterárium pro krajty zelené (Morelia viridis) a stříkouny pětitrnné (Toxotes chatareus).

Vzdělávání a osvěta

I na poli osvětovém a vzdělávacím zoo nezahálela a nabídla návštěvníkům řadu doprovodných akcí, přednášek, speciálních prohlídek, komentovaných setkání a dalších aktivit. V areálu zoo vzniklo i několik nových vzdělávacích koutků, za všechny zmiňme model kostry mamuta srstnatého v životní velikosti. Byla odstartování unikátní kampaň Ukradená divočina zabývající se v České republice často přehlíženým ilegálním obchodem s volně žijícími zvířaty (a rostlinami) a jeho neblahými dopady na celé ekosystémy. Podařilo se spustit a úspěšně rozvíjet facebookový profil Ochrana přírody, který je jedinečný nejen mezi českými zahradami. Stejně tak pokračovala a dále se rozvíjela spolupráce se školami z celého Moravskoslezského kraje i z dalších koutů, a to nejen České republiky, ale i přilehlého polského příhraničí. Přibyla řada aktivit pro polsky mluvící návštěvníky a naše organizace se dále profilovala jako plně dvojjazyčná instituce. V prosinci se konala tradiční odborná konference pro pedagogické pracovníky. Zúčastnilo se jí přes 150 zájemců, čímž byl překročen rekord z roku 2017.

V lednu 2018 uzavřel Moravskoslezský kraj s naší zoo Memorandum o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tím bylo stvrzeno, že Zoo Ostrava je významnou vzdělávací organizací krajského významu. Zoo se také stala partnerem projektu Moravskoslezského kraje „OKAP“ (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání) zaměřeného na podporu vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických. V rámci něj byl připraven speciální výukový program pro žáky středních technických škol.


Zdroj informací: Tisková zpráva Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace