CCBC spouští on-line knihovnu materiálů pro environmentální vzdělávání.

Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) spouští novou on-line knihovnu CCBC do škol. Ta představuje pomůcku pro učitele, která jim může pomoci v přípravě a oživení výuky. On-line knihovna se spouští dnes 13. ledna a naleznete ji na internetových stránkách CCBC (zde) zcela zdarma.

On-line knihovna navazuje na projekt CCBC do škol, který byl spuštěný na podzim roku 2019 a řadu úspěšných přednášek ze série Kaleidoskop. Tato on-line knihovna představuje kompletní výchovně vzdělávací environmentální program určený základním a středním školám. Obsahuje výuková videa s unikátními záběry z České republiky i z celého světa, k nimž jsou připraveny pracovní listy, infokarty a slovníčky pojmů. Materiály jsou roztříděné do čtyř základních tematických okruhů – ekosystémy, živočišná říše, globální výzvy a ochrana přírody. Všechny materiály byly vytvořeny předními českými odborníky a jsou vhodné i pro distanční výuku.

Pro organizaci CCBC je velmi důležitá kontinuální spolupráce s učiteli, a proto se jim také snaží nabídnout velmi širokou škálu témat a forem, které mohou používat při výuce. Učitelé si mohou zvolit, zda využijí online variantu videí a materiálů anebo pro výuku přizvou lektora, který ji doplní i o poutavou přednášku. „Samotní lektoři jsou lídři projektů, odborníci či dobrovolníci, kteří se aktivně podílejí na ochraně přírody. Na školách vypráví o environmentálních tématech a jejich řešeních, životě v dané zemi, kulturních rozdílech a o tom, jak vypadá práce v terénu,“ říká Alena Klézlová, koordinátorka vzdělání v CCBC. Přednášky mají populárně naučný charakter a podle ředitelky organizace Kristýny Novákové na ně organizace dostává spoustu pozitivních ohlasů. Nabídka CCBC obsahuje i zážitkové programy, které lze připravit pro školu na míru. (Všechny tyto varianty lze společně kombinovat nebo využívat zvlášť.)

„Jsem velice ráda, že můžeme využít síly CCBC a zprostředkovat žákům znalosti, zkušenosti a záběry odborníků. Doufám, že to pomůže jak školám, tak i rodičům vychovat generaci dětí s kladným vztahem k lidem, zvířatům i rostlinám,“ říká Kristýna Nováková, ředitelka organizace CCBC. Nabídka se také bude do budoucna dále rozrůstat a vylepšovat.

Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) je organizace sdružující české projekty, které působí na poli ochrany přírody a komunitního rozvoje u nás i ve světě. Prakticky každá negativní změna v životním prostředí je vratná a dříve či později napravitelná (například znečištění vody či ovzduší). Vyhubení rostlinných a živočišných druhů je však změna nevratná a neodčinitelná. S každým zmizelým druhem je život na této planetě o něco chudší a smutnější. Proto organizace považuje ochranu biodiverzity za jednu z nejdůležitějších globálních výzev. A také proto je hlavním posláním CCBC v ČR zejména vzdělávání a zvyšování informovanosti o přírodě a globálních výzvách.

K dispozici je animovaný spot (https://1url.cz/lzcM2)

Ilustračních fotografie (https://1url.cz/MzcJW).

Členem CCBC je i Zoologická zahrada a botanický park Ostrava.