V našem regionu se vyskytlo ložisko vysoce patogenní aviární influenzy, tzv. ptačí chřipky, v jednom z chovů ptáků chovaných v zajetí. Ohnisko této nákazy bylo odborně zlikvidováno, nicméně po dobu následujících 30 dnů se chovatelům drůbeže a jiných ptáků v zajetí doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti v chovech.

Jedná se především o ochranu před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky. Doporučuje se vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů či výběhů a zabránit přístupu na volné vodní plochy, na kterých by se mohli vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu, určenou pro chované ptáky je vhodné umístit do budov, případně pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili KVS SVS pro Moravskoslezský kraj na telefonu 596 788 603, 596 781 911 nebo 720 995 203.

Zdroj informací: Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj

 

Informační leták AI – pozor na ptačí chřipku

V souvislosti s aktuálně zhoršenou situací ohledně této nákazy v celé Evropě připravila Státní veterinární správa (SVS) informační leták zaměřený na prevenci před zavlečením AI do chovů drůbeže. Leták má s nadhledem upoutat pozornost cílových skupin k problematice ptačí chřipky a seznámit čtenáře se základními principy prevence před zavlečením této nákazy do chovů. Na letáku je také uveden QR kód, který odkazuje na podrobnější informace na webu SVS.

(583,5 KB) ke stažení: Leták AI – Pozor na ptačí chřipku
Informační leták AI – pro drobnochovy

(231,7 KB) ke stažení: Leták AI – Preventivní opatření v drobnochovech