V sobotu 10. prosince 2022 započali v Ostravě stavbaři se zavěšováním lávek nad řekou, přemosťujících protilehlé břehy Ostravice. Unikátní instalace lávky v rámci projektu města s názvem „Cyklopropojení centra s Dolní oblastí Vítkovic“ si vyžádala nejen celou řadu již provedených prací, ale i při samotném procesu usazení je zapotřebí specifických postupů.

Lávka je součástí nově vybudované cyklostezky vedoucí z pravého břehu řeky Ostravice směrem k Velkému světu techniky a její vzhled pro město navrhl architekt Josef Pleskot.

„Lávka se skládá ze dvou částí a bude instalována pomocí jeřábu, který vždy jednu část lávky zdvihne a přesune na místo uložení. Po odložení lávky na pomocné konstrukce, kontrole geodetem a případných úpravách polohy lávky je vyvěšena ze závěsu. Následuje montáž lan pro zavěšení lávky, spolu s pracemi, které jsou nutné pro dynamickou zátěžovou zkoušku. Ta je plánována na 20. prosince. Po jejím vyhodnocení dojde k dopnutí závěsných lan, nastavení tlumičů a osazení mostních závěr na krajních opěrách. Práce na místě budou probíhat po oba víkendové dny, tedy i v neděli 11. prosince,“ popsala detailní postup instalace lávky náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

K dokončení lávky je nutné aplikovat pochozí vrstvu a poté osadit výplně zábradlí. Podmínkou aplikace stěrky je zcela suchý a bezprašný povrch lávky, minimálně teplota podkladu 10 stupňů Celsia a zároveň specifická vlhkost. Vzhledem k těmto skutečnostem a současným klimatickým podmínkám lze proto předpokládat posun termínu otevření stavby veřejnosti.

 „V průběhu stavby nastaly technické komplikace, bylo zapotřebí řešit celou řadu skutečností zjištěných při jednotlivých fázích stavby, proto se harmonogram výstavby posunul. Zhotovitel například zajišťoval vhodnou plochu pro umístění jeřábu, dočasné vymístění vodovodu a mnohé další,“ doplnila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Nové propojení na cyklostezku E, vedoucí po pravém břehu řeky Ostravice do Vítkovic přes Dolní oblast, nabídne rychlé a bezpečné spojení. Nová cyklostezka je dlouhá 550 metrů, široká čtyři metry, a je tvořena dvěma zavěšenými lávkami přemosťující železniční vlečku a řeku Ostravici. Při bočním pohledu má lávka tvar písmene A, její součástí je střední vetknutý pylon o výšce 28 metrů. Vzhledem k blízkosti řeky a biokoridoru bude lávka nasvětlena způsobem, připomínajícím měsíční svit. Zábradlí bude tvořeno nerezovou sítí, horním madlem a doplněno vodicí tyči pro nevidomé. Lávky mohou využít chodci, cyklisté i in-line bruslaři.

Náklady na stavbu lávky přesáhnou 100 milionů korun bez DPH. Zhotovitelem lávky je sdružení firem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. a EXCON, a. s. Dokončení stavby se v současnosti předpokládá na jaře příštího roku.

Lávka je vybudována dle architektonického návrhu Josefa Pleskota, který patří k předním českým architektům s mezinárodním renomé. K Ostravě má navíc blízký vztah a rád se do ní vrací. To se projevilo rovněž tím, že je autorsky podepsán pod celou řadou zdejších originálních staveb. Jako nejznámější příklady lze uvést multifunkční halu Gong, Bolt Tower, Svět techniky, klub Heligonka nebo Zemědělské muzeum. Za svůj přínos architektonickému rozvoji moravskoslezské metropole obdržel mimo jiné Cenu města Ostravy.