Velká rekonstrukce a prodloužení ulice Masné v centru města je u konce. Dokončením ulice Masné vznikl prostor pro odpočinek i převážně pěší komunikaci, současně došlo k jejímu propojení s Janáčkovou ulicí.

Místo se nachází v blízkosti nově rekonstruovaných městských jatek a jejich veřejného prostoru s příjemnými mlatovými komunikacemi doplněnými množstvím zeleně. Jeho zvelebení je dalším krokem na cestě k nové městské čtvrti v srdci Ostravy.

Náklady na stavbu, která byla zahájena 8. srpna 2022, přesáhly 22,7 mil. korun bez DPH. Zhotovitelem dostavby ulice Masné je společnost K2 stavební Moravia s. r. o., projektovou dokumentaci zpracovala ostravská společnost MS-projekce s. r. o.

Dokončením realizace ulice Masné vzniknul nový městský blok v okolí rekonstruovaných městských jatek. Prodloužení vytvořilo nejen nové propojení, umožňující pohodlný pohyb po této části města, ale také prostor pro budoucí dostavbu bytových domů navazujících na novostavbu na rohu ulice Janáčkovy,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Před dostavbou prodloužení byla ulice Masná ukončena několik metrů za ulici Stodolní. Sama byla v délce 34,5 metru rekonstruována a prodloužena k ulici Janáčkově v délce téměř 100 metrů, čímž došlo k jejich propojení. Nový úsek ulice Masné je vizuálně podobný ulici Stodolní, na kterou navazuje.  V komunikaci a u parkovacích stání jsou položeny žulové kostky, v chodnících pak žulové desky a betonová zámková dlažba na cyklostezce. Celý koncept stavby je bezbariérový, doplněný o vodící prvky pro slabozraké občany.

Jedná se o obousměrnou komunikaci s maximální povolenou rychlostí 30 km/hod, která je doplněna o koridor pro cyklisty jedoucích od ulice Českobratrské. Nově je provedena jednosměrná cyklostezka, která převede cyklisty přes ulici Janáčkovu. Dojde tak k napojení na stávající cyklostezku ulice Českobratrské. Podél komunikace ulice Masné vzniklo 10 podélných parkovacích stání, z toho jedno pro zdravotně handicapované. Druhou stranu komunikace rámuje chodník, doplněný trvalkovými záhony. Kolem parkovacích míst je vysázeno osm stromů – dřezovců trojtrných.

V průběhu stavby došlo také k výměně nevyhovujícího vodovodu i kanalizace a instalaci veřejného osvětlení. Instalovány jsou podzemní kontejnery na tříděný odpad. Pro bezpečný průjezd cyklistů i průchod chodců bude nově zřízen sdružený přejezd pro cyklisty a přechod pro chodce přes ulici Janáčkovu, který doplňuje ostrůvek.