Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě

Odbornou konferenci určenou pedagogickým pracovníkům, kterou pořádá ostravská zoologická zahrada už po jedenácté, dnes hostí Radnice města Ostravy. Akce se dlouhodobě těší velkému zájmu učitelů z celého Moravskoslezského kraje a loňský počet účastníků byl letos výrazně překonán. Konference se letos účastní na 140 zájemců, nejen z Česka, ale i ze Slovenska.

„Velký zájem pedagogických pracovníků o tuto akci nás nesmírně těší. Učitelé a další pracovníci realizující volnočasové aktivity pro děti jsou pro nás významnými partnery v šíření myšlenek nutnosti ochrany přírody a environmentálně šetrného chování, kterým může každý z nás k ochraně životního prostředí a záchraně těch nejohroženějších druhů přispět, mnohdy velmi jednoduchými činy…“, podotýká ředitel ostravské ZOO Petr Čolas.

Cílem konference je prezentovat pedagogům možnosti spolupráce škol a dalších volnočasových zařízení pro děti se zoologickou zahradou v oblasti vzdělávání a dále představit významnou úlohu moderních zoologických zahrad v ochraně přírody a problematiky ohrožených druhů živočichů. Letos se příspěvky konference věnují kromě environmentálního vzdělávání i závažným tématům v ochraně přírody, například vlivu znečištění plasty na život v oceánech, o potřebnosti zvyšování ekologické gramotnosti dětí v Indonésii. Na konferenci také zazní informace o zapojení Zoo Ostrava do mezinárodních projektů na ochranu zvířat v rámci projektů Koruna ze vstupu a nové kampani Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) „Ztichlý les – krize pěvců v jihovýchodní Asii“, jejímž koordinátorem je Česká republika, a která má upozornit na negativní dopady obchodu s vzácnými ptáky Jihovýchodní Asie a finančně podpořit částkou 15 milionů Kč šest konkrétních ochranářských projektů.

Záštitu nad konferencí převzaly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová a náměstkyně primátora města Ostravy Kateřina Šebestová. Realizaci konference finančně podpořil Moravskoslezský kraj.