Zastupitelé města Ostravy na svém prosincovém zasedání projednali a schválili materiál týkající se likvidace a následné sanace dlouholeté ostravské ekologické zátěže „Laguny Ostramo“. Zaměřuje se na způsob sanace kontaminovaných zemin. Materiál je výzvou vládě, aby bylo území zcela vyčištěno a nebyla by použita takzvaná kazeta pro uložení zemin.

Aktuálně probíhá odtěžba nadbilančních kalů, které by měly být odtěženy a odvezeny k likvidaci do konce příštího roku. Následovat bude sanace zemin v přibližném objemu 400 tisíc tun, které by měly být zpracovány a dekontaminovány.

Zastupiteli schválený materiál žádá premiéra, aby vláda České republiky uložila Ministerstvu životního prostředí změnu Stanoviska, tedy dokumentu, který určuje způsob sanace této staré ekozátěže. Podle současného stanoviska by totiž měly být podlimitně kontaminované zeminy uloženy do kazety, tzv. ekokontejmentu, který by měl být v lokalitě vybudován. Ostrava chce, aby Stanovisko MŽP eliminovalo všechna rizika, která by vyplývala ze způsobu sanace.

„Varianta zapouzdření kontaminovaných zemin do ekokontejmentu s sebou nese značná rizika a problémy.  Žádost města zaslaná na vládu spočívá v tom, že chceme eliminovat riziko úniku kontaminace z této kazety a ohrožení pro strategický vodní zdroj v Nové Vsi. Předpokládaná životnost takového řešení se očekává na dobu 20 až 30 let. V České republice bylo u některých sanací použito uzavření znečištění v ekokontnejmentu, jednalo se však o jiný typ znečištění. U lokality „Laguny Ostramo“ se jedná o velmi agresivní (kyselé) znečištění, díky kterému nemůže být zaručena trvalá životnost. Je pro nás neakceptovatelné, abychom takové ,dědictví´zanechávali pro příští generace. Když odhlédnu od ochrany životního prostředí, tak i z ekonomického hlediska nám tato varianta připadá nepřijatelná, protože jen náklady na vybudování kazety budou extrémně vysoké a to nemluvím o následném monitoringu v řádech desítek, možná stovek let,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Zatím zamýšlený způsob sanace by městu ztížil i nakládání se samotným pozemkem. „V současné době je podle územního plánu lokalita určená pro lehký průmysl, takže i budoucí investoři, kteří by chtěli zakládat nové haly, by museli vynaložit enormní náklady na to, aby takovou stavbu vůbec založili,“ dodala Šebestová. Město taktéž vyzvalo ministra životního prostředí, aby vstoupil do jednání s dalšími možnými koncovými zařízeními v České republice na likvidaci kalů. Nyní totiž existuje jediná možná koncovka, na které lze kaly ekologicky zlikvidovat.

„Z technologického hlediska a kapacity koncového zařízení nelze spalovat kalů více, a když si spočítáte, kolik tun lze měsíčně odvézt, je zcela logické, že zhotovitel, tedy společnost AVE CZ, nestihne do konce roku 2020 svůj závazek naplnit. Těch kalů k likvidaci zbývá přes 50 tisíc tun. Vyzvali jsme ministra Brabce, aby jen deklaroval, že termické zneškodňování kalů v zařízeních k tomu určených se děje ve veřejném zájmu. Připomínám, že od roku 1965 byla rafinerie Ostramo vyčleněna v rámci celého Československa k regeneraci upotřebených mazacích olejů a odpad z této úpravy ze všech koutů republiky byl odkládán právě v této lokalitě. V rámci CELÉHO Československa se jednalo o jediného zpracovatele a ve „veřejném zájmu“ tak vznikla jedna z největších ekologických zátěží v této zemi. Právě u nás, v Ostravě,“ uzavřela náměstkyně Kateřina Šebestová.

Do konce příštího roku bude souběžně s odvozem kalů probíhat doprůzkum znečištění na celé lokalitě v délce dvou až tří let a pak by měla následovat sanace zemin. Laguny jsou desítky let jednou z největších ekologických zátěží v České republice. V Ostravě zůstává asi 50.000 tun upravených kalů k odvozu a likvidaci, následně zbývá vysanovat kontaminovanou zeminu.

Plné znění obou žádostí si můžete přečíst zde: