Včera 17. ledna se v prostorách Ministerstva životního prostředí konal 8. ročník vyhlášení soutěže Zelená informacím o nejlepší prezentace informací o životním prostředí měst a obcí České republiky na jejich internetových stránkách. Ostrava navázala na výborné výsledky z předcházejících let a po roce získala opět první místo, v pořadí již třetí. Na druhém místě letos skončila Praha, třetí místo pak za svou prezentaci získala Opava. Čtyřčlenná odborná porota vybírala mezi webovými prezentacemi 273 měst s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc. Hodnotila přehlednost, obsah a přístupnost.

„V porovnání s minulými ročníky je vidět neustálý posun v bodovém hodnocení stránek o životním prostředí města. Jako první jsme dosáhli na magickou hranici 5 bodů, které lze v soutěži získat. Odborná porota hodnotila maximálním počtem bodů, dostupnost a přístupnost prezentace města, rozsah, kvalitu a strukturu informací, grafickou a formální úpravu webu, pravidelnou aktualizaci obsahu a interakci s uživatelem. Vysoce bylo hodnoceno také dlouhodobé shromažďování informací formou ročenek nebo zpráv o stavu životního prostředí. Takový úspěch vnímáme jako závazek do budoucna, aby se kvalita a rozsah stránek, ve vysoké konkurenci ostatních měst, nadále udržela na špici v republice,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová přebírá ocenění za 1. místo v soutěži Zelená informacím 2018

Ředitel spoluorganizátora soutěže CI2, Josef Novák k tomu uvedl „Ostrava dlouhodobě patří mezi města s nejlepší prezentací životního prostředí v České republice. Vizuální pojetí jejich webovek je v České republice unikátní. V soutěži však nejde jen o vzhled, ale i o obsah a v tom Ostrava rovněž vyniká. Podařilo se jim skloubit moderní vzhled, přehlednost a kvalitní obsah.“

Mirek Lupač z Agentury Koniklec dodal: „Protože se v úvodních ročnících ukázalo, že se úspěšná města mohou snadno „zabetonovat“ na prvních pozicích, byl v roce 2013 zaveden motivační bonus za míru zlepšení. Tento prvek vnesl do soutěže větší dynamiku a spravedlivě ocenil snahu udržovat a zvyšovat kvalitu prezentací. Pokud ovšem město nebude svůj úspěch a výsledek v dalším roce zhodnocovat a vylepšovat, hrozí mu opět sestup do průměru. To však není případ vedoucí Ostravy, která své stránky dokáže neustále vylepšovat.“

Ocenění na slavnostním vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže Zelená informacím 2018 pro Ostravu převzali náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová, vedoucí odboru životního prostředí MMO Pavel Valerián a správce webu, úředník MMO Michal Gacka.

Soutěž Zelená informacím spojuje města, která si váží životního prostředí a chtějí se o to podělit se svými obyvateli. Stránky i samotná soutěž vznikají z vlastní iniciativy a nadšení lidí, kteří věří, že informační a komunikační technologie mohou životní prostředí měst zlepšit.

Soutěž pořádaly organizace CI2, o. p. s., Agentura Koniklec, o. p. s. a Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy. Soutěž probíhala pod záštitou Svazu měst a obcí ČR a CENIA, české informační agentury životního prostředí. Hlavní cenu, stanovení uhlíkové stopy úřadu od společnosti CI2, o. p. s. převzali zástupci Ostravy.

Celou tiskovou zprávu organizátorů najdete zde: https://zelenainformacim.cz/nejlepe-o-zivotnim-prostredi-na-svem-webu-informuje-ostrava.