Stejně jako v předchozích letech se město Ostrava zapojí v termínu 16.-22. září 2023 do Evropského týdne mobility. Každý rok se kampaň Evropský týden mobility zaměřuje na jiné téma související s udržitelnou mobilitou. Tématem letošního ročníku je motto „Neplýtvej energií“Téma poukazuje na nárůst cen energií, vzrůstající počet lidí ohrožených energetickou chudobou, ale také na to, jak vysoká spotřeba energie negativně přispívá ke změně klimatu a zhoršení stavu životního prostředí.

V Ostravě se můžete těšit na komentované vyjížďky na kolech, procházky po méně známých místech ve městě, programem nabitý týden na pobočkách Knihovny města Ostravy nebo udržitelný festival v ulicích Zažít Ostravu jinak.

Pro podporu udržitelné dopravy město Ostrava nabídne v rámci Evropského týdne mobility využití oblíbených sdílených městských kol se sítí stanic Nextbike, které pokrývají většinu území města. Cyklisté budou mít k dispozici v termínu 16.-22. 9. 2023 zápůjčky sdílených kol Nextbike na 30 minut zdarma. V současné době mohou v Ostravě pro přepravu využít 1100 sdílených kol na více než 350 stanicích. Zápůjčky kol zdarma podpoří bezemisní možnosti cestování, navíc jednotlivci je mohou využít také při zářijové výzvě akce Do práce na kole, která časově Evropský týden mobility překrývá. V návaznosti na podporu využívání udržitelné individuální dopravy a s ní i související rizika a prevenci bude také v měsíci září Městská policie Ostrava pokračovat ve značení jízdních prostředků syntetickou DNA.

Město Ostrava se také obdobně jako v předešlém roce zapojí v termínu 16.-22. 9. 2023 do projektu „Pěšky do školy“.

 

Ve spolupráci se Správou železnic, státní organizací bude součástí programu ETM také možnost návštěvy jejich „VRTmobilu“. V tomto novém mobilním informačním centru se veřejnost dozví veškeré informace o přípravě vysokorychlostních tratí v návaznosti na Ostravu.

 

 A co vás čeká během Evropského týdne mobility v Ostravě?

S Nextbike

16.-22. 9. 2023 – 30 minut výpůjčky sdíleného kola v síti Nextbike v Ostravě zdarma https://www.nextbikeczech.com/2023/09/07/evropsky-tyden-mobility-ti-v-ostrave-veze-minuty-zdarma/

Festival v ulicích

16.9. 2023 – „Zažít Ostravu jinak“, ul. Čs. Legií, 14:00-20:00, blíže na: https://www.facebook.com/ZazitOstravujinak

Zažít Ostravu jinak

Se spolkem Elegant

16.9. 2023 –„Do sedel – od výlohy k výloze“– komentovaná cyklovyjížďka pro veřejnost, akce pro návštěvníky zdarma, vlastní kolo nutné, start 10:00 před Novou Radnicí na Prokešově náměstí, více na: https://elegantspolek.cz/akce/do-sedel-historie-je-nasi-soucasti/

Do sedel (Foto: Spolek Elegant)

13.-27. 9. 2023 – Výstavy ve výlohách, komunikace programu Evropský týden mobility a historie ostravské cyklistiky, výlohy můžete shlédnout na ul. Nádražní 18.

 

S Ostravskými pěšinami

17.9. 2023 – Napříč ostravskými náměstími, komentovaná cyklovyjížďka pro veřejnost, akce pro návštěvníky zdarma, vlastní kolo nutné, start 17:00 na náměstí Svatopluka Čecha před kostelem.

19.9. 2023 – Po (zapomenutých) pěšinách mezi Výškovicemi a Svinovem, komentovaná pěší vycházka pro veřejnost, akce pro návštěvníky zdarma, start 17:00 u autobusové zastávky Staré Výškovice.

21.9. 2023 – Ruská ulice: dopravní tepna nebo čítanka historie?, komentovaná pěší vycházka pro veřejnost, akce pro návštěvníky zdarma, start 17:30 na začátku Ruské ulice u tramvajové zastávky Dolní oblast Vítkovic.

Veškeré informace k akcím s Ostravskými pěšinami tady: https://www.ostravskepesiny.cz/evropsky-tyden-mobility-vychazky-zdarma/

 

Se Správou železnic

19.9. 2023 – „VRTmobil“ – mobilní informační centrum vysokorychlostních tratí, poradenství a diskuze pro veřejnost, infocentrum bude umístěno před vstupem do OC Nová Karolina, v čase 12:00-17:00, https://www.spravazeleznic.cz/vrt

 

S Knihovnou města Ostravy

16.-22. 9. 2023 – týden plných aktivit na pobočkách Knihovny města Ostravy (soutěže, testy, kvízy, výstavy, vycházky, zábavné a naučné aktivity), více na: https://www.kmo.cz/16-22-9-evropsky-tyden-mobility-aneb-projdete-se-s-nami-knihovnou-naboso/

 

S Městskou policií Ostrava

20.9. 2023– značení jízdních prostředků syntetickou DNA, cyklostezka Ostrava-Poruba, ul. Hlavní třída, u kruhového objezdu, 14:00-17:00, značení je zdarma, nutné se předem telefonicky objednat, více na https://mpostrava.cz/caste-dotazy/evidence-a-znaceni-kol