V období měsíců duben až červenec provedla v našem městě firma SAFE TREES, s.r.o. opakované ošetření stromů – jírovců maďalů proti hmyzímu škůdci klíněnce jírovcové a houbové chorobě Guignardia aesculi. Ošetřeno bylo celkem 1493 stromů rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města Ostravy.

Odborné ošetření jírovců spočívalo v provedení tzv. endoterapie (stromové mikro-injektáže), při které byla do kmenů stromů za pomocí speciálních tlakových zařízení aplikována směs účinných látek insekticidu a fungicidu. Stromy následně injektovanou látku rozvádí vodícími pletivy do všech jejich částí, tedy i do listů, které bývají v letním období požírány housenkami klíněnky jírovcové. Samotná přítomnost insekticidních látek v listoví způsobuje minimální životnost škodlivých housenek a snižování celkové populace klíněnky, což se naopak pozitivně projevuje na stavu takto ošetřených jírovců, které pak předčasně neopadávají. Přítomnost fungicidních látek v aplikované směsi pak chrání stromy proti chorobě listů zvané Guignardia aesculi, která se projevuje předčasným hnědnutím listů, která se následně zkroutí, uschnou a opadnou.

Následující tabulka udává počet jírovců ošetřených v jednotlivých městských obvodech:

Statutární město Ostrava
městský obvod ošetřené jírovce
Moravská Ostrava a Přívoz 450
Slezská Ostrava 252
Poruba 243
Ostrava-Jih 158
Vítkovice 145
Mariánské Hory a Hulváky 128
Nová Ves 26
Polanka nad Odrou 12
Proskovice 11
Radvanice a Bartovice 11
Stará Bělá 10
Svinov 10
Petřkovice 9
Nová Bělá 7
Hrabová 6
Pustkovec 5
Michálkovice 4
Třebovice 3
Martinov 2
Lhotka 1