Poslední březnovou sobotu se Ostrava zhasnutím své dominanty připojí ke kampani Hodina Země, a to již posedmé v historii. Osvětlení věže Nové radnice zhasne od 20:30 do 21:30 hodin. O podpoře této celosvětové kampaně rozhodla rada města, která k podobnému kroku vyzvala i zástupce městských obvodů a vedení městských společností. Na výzvu jako první zareagoval městský obvod Poruba, který vypne na celý tento víkend obvodové osvětlení budovy a nápis porubské radnice. Cílem kampaně Hodina Země, která se koná od roku 2007, je upozornit na vliv jednotlivců, organizací a měst na klima a životní prostředí. Hlavním tématem souvisejícím s demonstrativním zhasnutím světel nebo i spotřebičů využívajících elektrickou energii je problematika produkce skleníkových plynů pocházejících z fosilních paliv, jako hlavní příčiny klimatické změny. Jednorázové zhasnutí světla je jen projevem odhodlání změnit své návyky a zlepšit životní prostředí.

Se spotřebou fosilních paliv ale nesouvisí jen výroba elektřiny nebo spalování pohonných hmot, ale také míra osobní spotřeby výrobků, na jejichž výrobu a dopravu jsou tyto neobnovitelné zdroje energie také využívány.  Lidé mohou na webu Hodina Země také deklarovat i malá předsevzetí, klimatické závazky, které omezí spotřebu fosilních paliv a sníží tak produkci skleníkových plynů. Plně v souladu s mottem „Reduce, Reuse, Recycle“. Mezi taková předsevzetí může patřit například poskytnutí věcí, které již nepotřebujeme k dalšímu použití, rozhodnutí nenakupovat balené nápoje, zejména pak vodu, změna způsobu dopravy, zavedení třídění odpadů ve firmách a podnicích, nakupování do vlastních obalů a tašek apod.

„Ostrava už déle realizuje konkrétní kroky – podporuje alternativní formy dopravy, sdílená kola, eliminuje množství plastového odpadu. Na magistrátě jsme omezili nákup balené vody takřka na nulu a používáme kohoutkovou, která v Ostravě patří k nejkvalitnějším v republice. V odpadovém hospodářství prosazujeme slogan „Pro Ostravu bez odpadu“ a „3ďte bez obav – vše bude využito“. Letos budeme otevírat RE-USE centrum, které umožní opakované použití odpadu. Může to být také výzva pro kreativní lidi, jak vdechnout nový život použitým věcem, které tak nemusí skončit na skládce,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Zajímavou informací je i fakt, že v České republice se ročně veřejným osvětlením vysvítí do vesmíru, tedy do špatných směrů, elektřina za 2 miliardy korun. Světelný smog navíc negativně působí i na zdraví člověka. Více zajímavých informací najedete na webu www.hodinazeme.cz.