Specializovaná firma začala v těchto dnech v Ostravě ošetřovat stromy jírovce maďalu proti hmyzímu škůdci – klíněnce jírovcové.  Do konce července by měla společnost Safe Trees s využitím prověřené technologie injektáže účinné látky, tedy aplikací insekticidu a fungicidu, ochránit před nežádoucími účinky klíněnky a nově také proti houbovému patogenu celkem 1556 stromů.

„Aplikaci ochranné látky formou takzvané mikroinjektáže jsme vyzkoušeli poprvé v roce 2017. Nezávislé hodnocení o rok později prokázalo, že použitá technologie byla pro kaštany v našem městě účinná. U ošetřených stromů nezačaly předčasně opadávat listy, jako se to stalo u těch neošetřených, ani jim neprosychaly koruny. Protože se pro lepší ochranu stromů doporučuje ošetření provádět vícekrát, rozhodli jsme se opatření zopakovat, aby kaštany vypadaly i v následujícím období co nejlépe,“ uvedla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Směs účinných látek se pod tlakem injektuje do předem připravených vývrtů. Tato aplikovaná směs se pak prostřednictvím transportních pletiv ošetřovaného stromu rozvede do všech jeho částí.  Aplikovaná směs stromy nijak neohrožuje, naopak je chrání před klíněnkou jírovcovou, která dlouhodobě napadá vzrostlé kaštany po celém území města, ale i před houbovým patogenem Guignardia aesculi projevujícím se hnědou skvrnitostí listů. Ošetření je účinné zhruba dva roky, poté je třeba ho zopakovat. Jeho aplikace u 1556 jírovců v Ostravě vyjde na 2 miliony korun včetně DPH.  S ohledem na ochranu hmyzích opylovačů nebudou stromy injektovány v době jejich kvetení.

Jírovce se budou ošetřovat téměř na celém území města, konkrétně v městských obvodech Lhotka, Svinov, Nová Ves, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Proskovice, Stará Bělá, Slezská Ostrava, Třebovice, Michálkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Radvanice a Bartovice, Vítkovice, Hrabová, Ostrava-Jih, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, a Petřkovice. K nejvýznamnějším lokalitám patří například jírovcový park na ulici Slovenská, sad Jožky Jabůrkové, jírovcové aleje v Komenského sadech nebo na ulici Výstavní.

„Housenky klíněnky jírovcové požírají listy, které pak hnědnou, usychají a předčasně opadávají, stromy tak slábnou, nevypadají hezky a neplní ve městě své funkce. Jírovce jsou přitom zastoupeny v populaci vzrostlých stromů v Ostravě ve významném podílu, jejich ochrana proti škůdcům je proto velmi důležitá,“ doplnila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Nezávislý průzkum účinků ošetření z roku 2017, během něhož se na podzim roku 2018 analyzoval rozsah napadení asimilačního aparátu listoví u ošetřených jírovců oproti jírovcům neošetřeným, prokázal pozitivní dopad aplikace insekticidních látek do vodících pletiv stromů na kvalitu jejich listoví. U každého ošetřeného stromu se zároveň sesbíraly dendrometrické údaje jako výška stromu, výška spodního okraje koruny, průměr kmene a koruny, fyziologické stáří a podobně. Společně s fotodokumentací a s provedeným hodnocením zdravotního stavu, vitality, stability a perspektivy každého stromu byly zaneseny do veřejně přístupného portálu  www.stromypodkontrolou.cz.  Pořízené údaje sloužily zároveň jako podklad pro přípravu letošního ošetření.