Nezávislé vyhodnocení úspěšnosti injektáží stromů v Ostravě proti klíněnce jírovcové  v roce 2018 prokázalo, že tato použitá technologie byla pro stromy v našem městě plně přínosná. Při vyhodnocení byl analyzován rozsah napadení asimilačního aparátu listoví u ošetřených jírovců oproti jírovcům neošetřeným, přičemž bylo prokazatelně zjištěno, že provedená ošetření stromů formou injektáží insekticidních látek do vodících pletiv stromů mají pozitivní dopad na kvalitu listoví jírovců. U stromů nedocházelo k předčasnému opadávání listí a prosychání korun.

S ohledem na tyto závěry se proto statutární město Ostrava rozhodlo o opakování  tohoto asanačního opatření proti klíněnce jírovcové, neboť účinnost látek aplikovaných do stromů v letech 2017 a 2018 již pominula.  Aktuálně odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy připravuje výběrové řízení na ošetření cca 1560 ks jírovců maďalů metodou tzv. mikro-injektáže. Toto opatření by opět mělo eliminovat nežádoucí účinky klíněnky jírovcové na asimilační aparát listoví stromů, nově pak také proti houbovému patogenu Guignardia aesculi, projevující se hnědou skvrnitostí listů. Předpoklad realizace zakázky je březen – červenec 2020.