Již tradičně se poslední březnovou sobotu Ostrava zhasnutím své dominanty připojí ke kampani Hodina Země. Stane se tak podeváté v historii. Osvětlení věže Nové radnice zhasne od 20:30 do 21:30 hodin.

K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují naše ohrožení klimatickou krizí způsobenou zejména používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu. Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem oslabené lesy napadené kůrovcem. Obce tradičně při Hodině Země dávají symbolickým zhasnutím najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. Zhasínají veřejné osvětlení, nasvícení památek a veřejných budov. Cílem je dát viditelně najevo zájem na společné snaze o ochranu životního prostředí, zejména klimatického systému Země.

Celosvětově kampaň pořádá Světový fond na ochranu přírody (WWF), v České republice Klimatická koalice, Český svaz ochránců přírody a Ekologický institut Veronica.

O podpoře této celosvětové kampaně rozhodla rada města. Tímto k podobnému kroku vyzýváme i zástupce městských obvodů, vedení městských společností a také jednotlivce.