Ostrava získala další ocenění, související s fungováním udržitelné mobility a infrastruktury – titul Cykloskokan roku Do práce na kole 2023. Současně se stala výhercem zbrusu nové servisní cyklostanice. Ostrava se zapojuje do výzev Do práce na kole již 10 let, z pozice městského organizátora se podílí na soutěži šestým rokem.

Titulu Cykloskokan roku Do práce na kole 2023 si velice ceníme a jsme rádi, že naše aktivity a realizace jsou vidět i v národním měřítku. Podnikli jsme velký kus cesty a se stejnou vervou chceme pokračovat i do budoucna,“ řekl náměstek primátora Aleš Boháč.  „Letos je to již naše druhé ocenění od společnosti Auto*Mat. Fungujeme totiž ve dvou rovinách – na externí bázi pro veřejnost a ostravské soutěžící jako městský organizátor výzvy, na interní bázi pak jako firemní organizátor pro zaměstnance magistrátu,“ dodal náměstek Boháč.

Zaměstnancům město dlouhodobě hradí startovné do květnové výzvy, motivuje je také drobnými dárky a jako poděkování za letošní ocenění pro ně připravilo v rámci zářijové výzvy Do práce na kole i soutěž o hodnotnější ceny s cyklo – a pěší tématikou.

Aktuální ocenění Cykloskokana roku 2023 nyní přebírá město Ostrava, a to za pokrok v rozvoji infrastruktury a podmínek pro cyklisty ve městě. Jako jedno z vodítek plánování městské mobility přitom využívá také trasová data z cest účastníků výzvy Do práce na kole. Ve finalizaci je navíc další nástroj pro efektivní plánování a realizace – nová Koncepce cyklistické dopravy v Ostravě, která nastaví standardy cyklistické infrastruktury ve městě. Zpracovatelem trasových dat i realizátorem koncepce je městská společnost MAPPA – Městský ateliér prostorového plánování a architektury, která řeší tvorbu města, soulad urbanismu i architektury.

Cenou, kterou za Cykloskokana Do práce na kole 2023 Ostrava dostává, je servisní cyklostanice SCANDIC od CykloHubu. Měla by být umístěna na viditelném a veřejně přístupném místě.

V uplynulých pěti letech Ostrava investovala do výstavby cyklostezek víc než 308 milionů korun a dokončeno bylo 22,46 kilometrů nových úseků. V těchto dnech začíná realizace další stěžejní cyklostezky, která propojí hned několik městských obvodů. Letošním nejvíce viditelným bodem a velkým milníkem v pěší i cykloinfrastruktuře města je propojení slezské části Ostravy s areálem Dolní oblasti Vítkovic novou cyklostezkou a lávkou přes řeku Ostravici. Jedinečná lávka dle návrhu architekta Josefa Pleskota boří dlouhodobou bariéru mezi levým a pravým břehem řeky a umožňuje nyní cyklistům i chodcům snadný přístup z centra města až do industriálního areálu.

Své první ocenění získal letos v červnu také Magistrát města Ostravy, který obdržel titul Cyklozaměstnavatel roku 2023 v Ostravě. O cyklozaměstnavateli v daném městě rozhodují přímo zaměstnanci, kteří hodnotí firemní aktivitu, propagaci jízdy na kole, kvalitu, dostupnost a zázemí, které mají pro cyklodopravu k dispozici. K ocenění Cyklozaměstnavatel se váže také proces certifikace, kterým Ostrava právě prochází. Již brzy se ukáže, zda magistrát obdrží bronzové, stříbrné nebo zlaté ohodnocení.