Světový den vody se koná každoročně 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Mottem letošního ročníku je „Nature for water“ – „Příroda pro vodu“. Město Ostrava se do projektu zapojí prezentací své kandidatury na Evropské zelené město 2020 na dni otevřených dveří v provozech Ostravských vodáren a kanalizací. Dárky a výletem pro školáky přispívá do soutěže „Hledej pramen vody“. Do rekonstrukce stávající úpravny vody investuje z rozpočtu stovky milionů korun. Další projekty spojené s vodními prvky budou realizovány v Pustkoveckém údolí nebo na Hulváckém kopci.

Poslední nezávislé testy kohoutkové vody v České republice znovu potvrdily, že voda na Ostravsku splňuje veškeré zákonné limity pro pitnou vodu a v případě dusičnanů a dusitanů pak i limity pro tzv. kojeneckou vodu. Voda v Ostravě se řadí mezi nejkvalitnější nejen v Česku, ale také ve světě. Na kvalitě vody a na hospodaření s ní staví město Ostrava v soutěži o titul Evropské zelené město pro rok 2020 a v přihlášce ji popisuje jako jednu ze svých silných stránek. Projekt EGC 2020 představí také v provozech společnosti OVAK v sobotu 24. března v rámci dne otevřených dveří. Ostrava je jediným českým městem, které se historicky o tento titul uchází.

Statutární město Ostrava připravuje rekonstrukci stávající úpravny vody v Nové Vsi. V letošním roce bude vypsáno výběrové řízení na projektanta stavby. Předpokládáme, že projekt by mohl být dokončen v roce 2020 a realizace stavby v roce 2023. V rámci rekonstrukce bude instalována dosud v Ostravě nepoužitá technologie úpravy surové vody, tzv. GAU technologie. Zjednodušeně řečeno, k filtraci vody bude docházet přes granulované aktivní uhlí a takto upravená voda bude mít lepší vlastnosti. Celkové investiční náklady na rekonstrukci úpravny jsou odhadovány na cca 500 milionů korun,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Voda není nevyčerpatelným přírodním zdrojem a vlny tropických veder a dlouhá období bez deště způsobila, že se v posledních letech významně projevuje sucho a teplota ve městech nepříjemně stoupá. Ostrava na tuto skutečnost reaguje a je jedním z prvních měst v České republice, které má zpracovánu Adaptační strategii na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu.