Ostrava zvítězila v jubilejním desátém ročníku soutěže Zelená informacím. Smyslem je nalézt nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních webových stránkách měst v České republice.

Web zdravaova.cz porotci ohodnotili známkou 4,85 bodu z celkových 5.

Na druhém místě je Praha s 4,6 a na třetím Krnov s 4,54 body. Skokanem roku jsou Hranice s 3,48 body.

Počtvrté v historii soutěže získalo nejvyšší ocenění město Ostrava a na pomyslném žebříčku počtu vítězství se odpoutalo od dalšího moravskoslezského města Krnova, které má vítězství tři. Ředitel spoluorganizátora soutěže ze společnosti CI2 Josef Novák k tomu uvedl: „Ostrava potvrdila, že dlouhodobě patří mezi města s nejlepší prezentací životního prostředí v České republice. Jejich moderní a komplexní web je srovnatelný s obdobnými prezentacemi ze zahraničí. Je na něm patrná snaha o maximální informovanost, kdy poskytuje souhrnné informace o stavu a vývoji životního prostředí a nabízí praktické informace a doporučení pro své občany.“

Soutěž Zelená informacím se koná od roku 2010.

Podstatou soutěže je najít nejlépe zpracovanou prezentaci informací o životním prostředí na oficiálních webových stránkách měst a dále je motivovat k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.

„Z toho, že máme už čtyři vítězství, tedy nejvíce ze všech měst v České republice, mám velkou radost. Porota potvrdila, že náš přístup k prezentaci témat z oblasti životního prostředí je správný. Na jednom místě se dají najít přehledně zpracované všechny „zelené“ informace, což byla má priorita. Cílem je informovat o všech tématech vztahujících se k životnímu prostředí nezkresleně a otevřeně. Na webu zdravaova.cz prezentujeme také aktuální stav ovzduší, do přehledné mapy se přenášejí naměřené hodnoty ze všech měřicích stanic v reálném čase. Vítězství v soutěži mě těší, ale samozřejmě si plně uvědomuji, že je nutné neustále na ochraně a zkvalitňování životního prostředí pro obyvatele Ostravy a návštěvníky města pracovat a reálnými kroky a aktivitami jej zlepšovat,“  řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Hodnoceny byly weby celkem 276 měst nad pět tisíc obyvatel.

Ve finále porotci zkoumali webové prezentace 31 měst, přičemž devět z nich je z Moravskoslezského kraje.

Hodnocena byla tato kritéria: přehlednost, obsah, přístupnost, aktualizace a srozumitelnost.

Slavnostní vyhlášení se konalo symbolicky na Den Země ve čtvrtek 22. dubna odpoledne on-line. Přenos vyhlášení výsledků je k shlédnutí zde: zelenainformacim.cz